Agressie en geweld leidt niet altijd tot rechtsgeldig ontslag op staande voet

Op 1 oktober 2009 is werknemer bij werkgever in dienst getreden. Het gaat om een internationaal concern. Werknemer is werkzaam in de functie van Legal officer en werkt voor verschillende vennootschappen van de werkgever.

Oprichters hebben op enig moment hun aandelen verkocht aan een andere partij, genaamd Vieo. In het kader van mogelijke onregelmatigheden heeft Vieo een extern onderzoek laten uitvoeren om inzicht te krijgen in de gang van zaken en de rol van werknemer.

Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek heeft de werkgever ontbinding gevraagd van de arbeidsovereenkomst van werknemer. Eerder was een ontslagaanvraag bij het UWV ingediend op basis van bedrijfseconomische redenen. De werknemer is een functie in Londen aangeboden onder slechtere arbeidsvoorwaarden. Uiteindelijk heeft de werkgever een beëindigingsovereenkomst voorgesteld aan de werknemer.

Oordeel kantonrechter

Volgens het oordeel van de kantonrechter kan geen ontbinding plaatsvinden op basis van de e-grond. Het is niet aannemelijk geworden dat werknemer een verwijt kon worden gemaakt voor de lagere herwaardering van de aandelen. Ook is niet gebleken dat de werknemer betrokken was bij mogelijke onregelmatigheden in de aandelenoverdracht. Het mogelijk ontbreken van formele stukken biedt geen rechtvaardiging voor ontbinding.

De kantonrechter wijst ook ontbinding op de g-grond af. De kantonrechter heeft geconstateerd dat sprake is van een zekere aantasting van de verhouding, maar dit is niet zodanig dat het probleem niet meer kan worden opgelost. De werkgever heeft ook geen poging gedaan om het geschil op te lossen. Het valt niet in te zien waarom de werkgever dit niet heeft gedaan.

Daarnaast is het ook niet mogelijk de arbeidsovereenkomst op de i-grond te ontbinden. De werkgever probeert namelijk het niet geslaagde beroep op de e- en g-grond met de i-grond te repareren. Daartoe strekt de i-grond niet.

Het ontbindingsverzoek van de werkgever wordt afgewezen. Het tegenverzoek tot betaling van zijn bonus wordt toegewezen, echter zonder de wettelijke verhoging nu een bonus gekoppeld is aan de aandelenoverdracht en daarom niet is te kwalificeren als loon (7:626 BW).

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Silver Advocaten

Het beëindigen van een arbeidsovereenkomst is aan regels en procedures onderworpen. Wij helpen bij het opstellen van beëindingsovereenkomsten, het aanvragen van een ontslagvergunning bij het UWV of gerechtelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Heeft u een vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen