Koopovereenkomsten

De meest voorkomende transactie in het recht is koop. Soms is het verstandig om afspraken over koop goed op te schrijven omdat er speciale regels gelden, zeker wanneer u zaken doet met consumenten of als de transactie door middel van een tussenpersoon tot stand komt. Wij stellen koopcontracten op. Heeft u een geschil over een koopcontract, dan is het verstandig om deskundig advies in te winnen. Er gelden korte vervaltermijnen en verkorte verjaringstermijnen.

Overeenkomsten van geldlening

Als u geld aan een ander wilt lenen is het verstandig om daar goede afspraken over te maken. Niet alleen over de hoogte van de rente, maar ook over de mogelijkheid dat de wederpartij haar afspraken niet nakomt. Zijn daar geen afspraken over gemaakt, dan kan het lastig zijn om uw lening snel op te eisen.

Zekerheidscontracten (pand, hypotheek)

Pand en hypotheek zijn zekerheidsrechten. Het vestigen van die zekerheidsrechten is ingewikkeld en onderworpen aan talrijke wettelijke regels. We helpen u er graag bij. Heeft u een conflict over pand of hypotheek of wenst u hulp bij het uitwinnen van die zekerheidsrechten, dan zijn wij u daarbij graag van dienst.

Overeenkomst van opdracht (dienstverlening)

Dienstverleners sluiten met hun klanten overeenkomsten van opdracht. Veel van de wettelijke bepalingen zijn zogenaamd regelend recht. Door het opstellen van een goede overeenkomst van opdracht kunt u afspraken op maat maken.

Overeenkomsten voor financiële dienstverlening

Het verlenen van financiële diensten geschiedt doorgaans in het kader van een overeenkomst van opdracht. Vanwege de talrijke publiekrechtelijke regels is het voor financiële dienstverlener van belang om te werken met een goede overeenkomst van opdracht.

Beroepsaansprakelijkheid dienstverleners

Wij hebben ruime ervaring in procedures met betrekking tot beroepsaansprakelijkheid van (financiële) dienstverleners.

Algemene voorwaarden

In kleine lettertjes zit veel venijn. U doet er goed aan om algemene voorwaarden te gebruiken of de voorwaarden die de wederpartij gebruikt goed door te lezen. Ze maken deel uit van de overeenkomst. Door het gebruiken van goede algemene voorwaarden kunt u veel geschillen voorkomen of die geschillen gemakkelijker oplossen.

Procederen bij de rechtbank

Hoe duidelijk u de afspraken ook meent te hebben opgeschreven, soms ontstaat er toch een verschil van mening over de uitleg. Wij leggen het contract voor aan de rechter en bepleiten dat uw uitleg de enig juiste is.

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen