Innen onbetwiste vordering

Wij innen onbetwiste vorderingen, maar ook betwiste vorderingen. Indien uw wederpartij uw facturen niet betaalt, zorgen wij dat u krijgt waar u recht op heeft. Zo nodig stappen we naar de rechter of vragen we het faillissement van uw wederpartij aan.

Procederen bij de rechtbank

Indien uw wederpartij niet vrijwillig overgaat tot het betalen van uw openstaande vordering, verzoeken wij de rechter uw wederpartij daartoe te veroordelen.

Aanvragen faillissement

Indien uw wederpartij halsstarrig weigert uw openstaande nota’s te betalen of weigert te voldoen aan een uitspraak van de rechter, vragen wij faillissement aan van de wederpartij. Dat leidt meestal tot betaling.

Beslag leggen

Vreest u dat de wederpartij u niet zal betalen, ook niet wanneer zij daartoe door de rechter wordt veroordeeld? Wij leggen dan graag beslag ten laste van uw wederpartij.

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen