Beroepsaansprakelijkheid dienstverlener

We hebben ruime ervaring met het oplossen van geschillen die betrekking hebben op fouten die door dienstverleners zijn gemaakt, waaronder assurantietussenpersonen, notarissen, accountants en banken.’ Klik hier en hier voor een voorbeeld.

Schade ten gevolge van wanprestatie

We zijn u graag van dienst indien u met de wederpartij een contract heeft gesloten en de wederpartij komt dat contract niet of niet op tijd na. De wederpartij kan worden aangespoord om het contract alsnog na te komen dan wel kunt u schadevergoeding van de wederpartij verlangen of kunt u de overeenkomst ontbinden. De eerste stappen in dat proces zijn vaak cruciaal voor de afloop van de zaak. Informeer daarom in een vroegtijdig stadium naar de mogelijkheden.’

Onrechtmatige daad

In die gevallen waarin u met de wederpartij geen overeenkomst heeft gesloten maar toch schade heeft geleden helpen wij u bij het verhalen van die schade op de wederpartij. U dient daarbij te denken aan de wederpartij die u valse concurrentie aandoet, de wederpartij die onjuiste informatie over uw verstrekt, de wederpartij die ten onrechte gebruik maakt van uw handelsnaam, de wederpartij die in een zeer laat stadium contractonderhandelingen afbreekt, (dreigende) beschadiging van uw eigendommen.

Wesley_van_Elven

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen