Beide partijen moeten inspanningen leveren ten aanzien van re-integratie

Een strategic accountmanager van een internationaal bedrijf was tevens lid van het MT. In 2016 en in 2018 is het functioneren van de werknemer met een 2 beoordeeld. In het jaar 2019 is het functioneren met een 1 beoordeeld. Door middel van een mediationtraject is gepoogd de situatie op te lossen. Dit bleek niet mogelijk. De werkgever heeft toen besloten om de werknemer vrij te stellen van zijn werkzaamheden en vervolgens de kantonrechter verzocht om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Daarbij is primair een beroep gedaan op disfunctioneren (d-grond) dan wel een verstoorde arbeidsverhouding (g-grond). Subsidiair is verzocht de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van cumulatie van disfunctioneren en een verstoorde arbeidsverhouding (i-grond).

De rechter vond een ontbinding wegens disfunctioneren niet op zijn plaats. De werknemer zijn onvoldoende concrete kansen geboden om zich te verbeteren. Ook is te weinig tijd geboden om het functioneren op niveau te brengen. Ontbinding wegens een verstoorde arbeidsrelatie kon niet volgens de rechter. De verstoorde arbeidsverhouding was immers ontstaan omdat partijen het niet eens waren over het functioneren van de werknemer.

De rechter heeft vervolgens gekeken of de arbeidsovereenkomst kon worden ontbonden op grond van de cumulatiegrond. Hiervoor is vereist dat een van de gronden op zichzelf bijna voldragen is. De rechter is van oordeel dat hier sprake van is. Daarom kon de arbeidsovereenkomst worden ontbonden op grond van de cumulatiegrond. Wel moet de werkgever een extra vergoeding van 50% van de transitievergoeding aan de werknemer betalen. De werkgever had steken laten vallen tijdens het verbetertraject en hierdoor is het vertrouwen duurzaam geschaad.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Silver Advocaten

Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit artikel, kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat van Silver Advocaten B.V. te Waalwijk.

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen