Ontbinding arbeidsovereenkomst in verband met uitlatingen op sociale media

Werknemer is op 1 januari 2004 in dienst getreden bij de werkgever in de functie van redacteur. Werknemer hield zich voornamelijk bezig met het schrijven van boekrecensies. In het stijlboek van de werkgever staat dat er geen relaties mogen bestaan tot de maker van het stuk en de recensent. Ook staat in de gedragscode een gebod tot het vermijden van een verstrengeling van zakelijke en persoonlijke belangen.

Partijen hebben meerdere gesprekken gevoerd. Volgens geruchten zou sprake zijn van contacten van de werknemer met jonge vrouwelijke schrijfsters. Vervolgens schreef werknemer een recensie. Werkgever heeft op enig moment besloten om zowel intern als extern onderzoek te doen naar de werknemer. Tijdens de gesprekken heeft de werknemer steeds ontkend dat hij contact heeft gehad met de vrouwelijke schrijfsters. Werkgever besluit ontbinding te verzoeken. Primair wordt het verzoek gebaseerd op de e-grond en subsidiair op de g-grond.

Oordeel kantonrechter

Volgens de kantonrechter gaat het niet om gedrag dat aan te merken is als #metoo-gedrag. Het is voldoende gebleken dat werknemer contact heeft gezocht met de vrouwelijke schrijfsters, daartoe initiatief nam en een link heeft gelegd tussen het contact en de door hem te schrijven recensie of literaire prijs. Werknemer had moeten begrijpen dat dit gedrag door de werkgever werd gezien als ontoelaatbaar. Dit blijkt namelijk uit zowel de gedragscode als het Stijlboek dat de werkgever hanteert.

De kantonrechter gaat over tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Volgens de kantonrechter kan niet worden gesproken van een e-grond, maar van de g-grond. Er is onvoldoende gebleken dat sprake was van fysieke toenadering of insinuaties daartoe. De werknemer heeft zijn gedraging herhaaldelijk volmondig ontkent, ondanks dat er bewijzen waren. De werkgever is het vertrouwen in de medewerker verloren. Daarom kan worden gesproken van een ernstige en duurzame verstoorde arbeidsrelatie. De werknemer heeft wel recht op een transitievergoeding.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Silver Advocaten

Het beëindigen van een arbeidsovereenkomst is aan regels en procedures onderworpen. Wij helpen bij het opstellen van beëindingsovereenkomsten, het aanvragen van een ontslagvergunning bij het UWV of gerechtelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op.

Wesley_van_Elven

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen