Tot twee keer toe is ontslag op staande voet niet rechtsgeldig

Werkgever heeft een veilig werkwijze op papier gezet omtrent laden en lossen. Op enig moment vindt een bedrijfsongeval plaats tijdens het laden en lossen, waarbij een werkneemster in het ziekenhuis terecht komt. Een arbeidsinspecteur van de Inspectie SZW doet onderzoek en komt tot de conclusie dat werkneemster met een collega en drie rolcontainers op de laadklep stond. De laadklep is voorzien van rolstops, zodat containers niet van de laadklep kunnen vallen. Werkneemster en haar collega hebben de rolstops omlaag gezet, waardoor een container van de laadklep valt. Hierdoor heeft werkneemster schade aan haar knie en onderbeen. Werkgever is het niet eens met de boete van 108.000 euro die hem wordt opgelegd, nu hij een veilige werkwijze op papier heeft vastgelegd. Werkgever gaat in bezwaar.

Het bezwaar van werkgever wordt gedeeltelijk gegrond verklaard. De boete had niet mogen worden verhoogd op grond van recidive (herhaling). De boete wordt verlaagd naar een bedrag van 36.000 euro. In beroep wordt de boete gematigd naar 27.000 euro nu de werkgever wel een veilige werkwijze had ontwikkeld. Partijen zijn het niet eens met de uitspraak en gaan in beroep bij de Raad van State.

Werkgever voert aan dat hij geen bepaling uit het Arbobesluit heeft overtreden, aangezien maatregelen waren getroffen om te zorgen dat de containers niet konden vallen. De Afdeling bestuursrechtspraak voert aan dat de werkgever op papier wel instructies heeft staan, maar dat deze niet door de werknemers worden toegepast. De risico’s zijn voldoende door de werkgever geïnventariseerd. Werkgever komt niet weg met alleen maar instructies op papier. Van een werkgever wordt verwacht dat hij controleert of de regels worden begrepen door de werknemers en dat de werknemers op de hoogte worden gehouden over de instructies. Werkgever heeft niet aan kunnen tonen dat dergelijke maatregelen door hem zijn genomen.

Er wordt niet verwacht dat voortdurend toezicht wordt gehouden, maar wel voldoende feitelijk toezicht. Dit moet worden beoordeeld aan de hand van de omstandigheden van het geval, zoals de aard van de werkzaamheden, de ervaring van de werknemer en zijn positie in het bedrijf. In dit geval was het toezicht niet adequaat aangezien niemand zich aan de werkwijze op papier hield. De Afdeling acht de boete niet onevenredig.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Silver Advocaten

Heeft u een vraag over de werkgeversaansprakelijkheid of een andere arbeidsrechtelijke vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen