Loonvordering wordt afgewezen wegens vervalste arbeidsovereenkomst

Er heeft een arbeidsongeval plaatsgevonden op de openbare weg. Werknemer verrichte daar werkzaamheden. De werkzaamheden bestonden uit het opzuigen van bladafval met een bladzuiger. Op enig moment heeft werknemer zijn hand in de bladzuiger gestoken toen de schoepen nog niet stilstonden. Hierdoor heeft werknemer blijvend letsel aan zijn rechter middelvinger opgelopen.

Inspectie SZW laat een arbeidsinspecteur onderzoek doen naar het ongeval. Deze bevindingen worden op ambtsbelofte vastgelegd in een boeterapport. Werknemer heeft bij een storing van de bladzuiger niet gewacht tot de draaiende onderdelen stil stonden. Werknemer heeft met zijn hand de draaiende onderdelen geraakt. Voor deze overtreding kan een bestuurlijke boete worden opgelegd. Er is dan ook een boete van 18.000 euro aan de werkgever opgelegd. Werkgever is het niet eens met de boete.

Verplichting werkgever

Werkgever is verplicht voorschriften na te leven de zijn gesteld in verband met arbeidsomstandigheden van de werknemers. Het niet-naleven wordt aangemerkt als overtreding. Voor een dergelijke overtreding kan een bestuurlijke boete worden opgelegd. Indien sprake is van blijvend letsel, kan deze boete worden verviervoudigd. Werkgever heeft de mogelijkheid om aan te tonen dat hij inspanningen heeft verricht die zien op voorkoming van de overtreding.

Bij onderhouds-, reparatie- en reinigingswerkzaamheden aan arbeidsmiddelen is het vereist dat zij is uitgeschakeld en drukloos of spanningloos is gemaakt. Als dit niet mogelijk is, moeten doeltreffende maatregelen worden genomen om de werkzaamheden veilig te kunnen verrichten.

Het staat vast dat een ongeval heeft plaatsgevonden. De bladzuiger was wel spanningsvrij, maar de onderdelen draaide nog. De werkgever stelt dat ook dat de bladzuiger was uitgeschakeld waardoor de schoepen niet meer werden aangedreven. Dat de onderdelen ook moeten stilstaan, is niet vereist. De rechtbank kan zich niet in deze stelling vinden, nu het uitdraaien van de onderdelen onderdeel is van het uitschakelen. Er kan pas van uitschakeling worden gesproken als alle roterende delen stilstaan. Daarom mocht de arbeidsinspecteur overgaan tot oplegging van een boete.

Volgens de arbeidsinspecteur heeft werkgever onvoldoende gezorgd voor een veilige werkwijze. Er zijn geen adequate instructies gegeven. Werkgever stelt dat zij geen concrete ‘wachttijd’ kon geven ten aanzien van de rotatie, aangezien een dergelijke tijd afhankelijk is van vele factoren, waaronder: instellingen, recent onderhoud, weersomstandigheden en hoeveelheid en soort materiaal. Werkgever stelt dat haar instructie om enige tijd te wachten tot de onderdelen stilstaan, daarom afdoende moet worden geacht. Ook zou werkgever hebben verwezen naar de arbocatalogus waarin wordt verwezen naar de gebruikershandleiding van de machine.

Oordeel rechtbank

De rechtbank is van mening dat werkgever voldoende heeft gedaan om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden veilig uit kunnen worden gevoerd en een arbeidsongeval daardoor kan worden voorkomen. Werkgever heeft een gedetailleerd overzicht verstrekt met alle maatregelen, waaruit ook blijkt dat zij veiligheidscursussen geeft aan haar medewerkers en dat ook bij functioneringsgesprekken aandacht wordt besteed aan veiligheidsinstructies. Daarnaast vinden ook maandelijkse meetings plaats in het kader van gebruikershandleidingen. Ook de draaiende schoepen zijn aan de orde gekomen. Het is gebleken dat de betreffende werknemer bekend was met de gebruikershandleiding van de betreffende machine. Voor storingen die werknemers zelf niet konden verhelpen, diende een monteur te worden ingeschakeld. In dit geval heeft de werknemer in strijd met instructies gehandeld, waardoor letsel is opgelopen. De werknemer had de monteur moeten bellen. De rechter is van oordeel dat sprake is van een viertal matigingsgronden; de boete wordt gematigd met 100%. Er wordt geen boete opgelegd.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Silver Advocaten

Heeft u een vraag over de werkgeversaansprakelijkheid of een andere arbeidsrechtelijke vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen