Ontslag wegens lidmaatschap Hells Angels door de rechter verboden

Werknemer is bij werkgever in dienst getreden. Op enig moment heeft een bedrijfsongeval plaatsgevonden. Werknemer is met zijn hand en onderarm of alleen de hand klem komen te zitten tussen een mangel voor de duur van 35 minuten. Deze machine heeft de werknemer in opdracht van de werkgever bediend. De werknemer is invalide geraakt.

Werknemer maakt het verwijt dat werkgever zijn verplichtingen heeft geschonden door werknemer aan gevaar bloot te stellen. Werkgever had er volgens werknemer voor moeten zorgen dat de machine zo was afgeschermd en beveiligd dat zij voldeed aan de veiligheidswet. Daardoor had het bedrijfsongeval kunnen worden voorkomen. Ook zou de werkgever geen aanwijzingen hebben verstrekt. De machine was niet beveiligd en/of afgeschermd.

Werkgever stelt dat aan werknemer voldoende aanwijzingen zijn verstrek, die beogen de werknemer te beschermen tegen gevaar. Via gebaren zijn de instructies gegeven, nu werknemer de Nederlandse taal niet machtig was.

Nadat het ongeval heeft plaatsgevonden, heeft de werkgever een beveiligingsstrip aangebracht. Door deze maatregelen te nemen, zou blijken dat de werkgever zijn verplichting heeft geschonden tegenover de werknemer in kwestie. De werkgever had immers deze beveiligingsstrip ook voor het ongeval kunnen plaatsen.

Om een antwoord te kunnen geven op de vraag wat van een werkgever mag worden verwacht, dienen de Kelderluik-factoren te worden betrokken. Ten tijde van het ongeval had de werkgever bepaalde maatregelen kunnen nemen, waardoor het bedrijfsongeval had kunnen worden voorkomen. Er moet worden gekeken naar hoe bezwaarlijk het voor de werkgever is om die maatregelen te nemen. Het feit dat de werkgever na het ongeval een beveiligingsstrip heeft aangebracht, wordt meegewogen in de beoordeling of sprake is van aansprakelijkheid van de werkgever (ex post).

Essentie

De werkgever moet aan een aantal verplichtingen voldoen om een veilige en gezonde arbeidssituatie voor zijn werknemers te creëren. Op de werkgever rust een zogenoemde zorgplicht. In dat kader is de werkgever gehouden de veiligheid en gezondheid van haar werknemers te beschermen, door redelijke maatregelen te treffen. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat de werknemers tijdens de uitoefening van werkzaamheden geen schade oplopen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Silver Advocaten

Heeft u een vraag over de werkgeversaansprakelijkheid of een andere arbeidsrechtelijke vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen