Buitenlandse zieke werknemer mag zich laten onderzoek in thuisland

Werknemer is in dienst bij werkgever. Op enig moment heeft werknemer last van een ernstige persisterende depressieve stoornis. Werknemer stelt dat deze schade is geleden door de uitvoering van zijn werkzaamheden voor werkgever. Een deskundige van de werkgever heeft onderzoek gedaan.

Om vast te stellen of de werkgever aansprakelijk kan worden gehouden voor de psychische schade van de werknemer, heeft de rechter ook een deskundige benoemd. De mening van deze deskundige staat op gespannen voet met de bevindingen van de deskundige van de werkgever. De deskundige van het hof heeft vastgesteld dat sprake is van een Persisterende depressieve stoornis (dysthymie) met angstige spanning. Ook zou sprake zijn van narcistische, vermijdende en afhankelijke persoonlijkheidstrekken. Werknemer is in behandeling. Volgens de deskundige wordt de stoornis gekenmerkt door een sombere stemming gedurende een groot deel van de dag, meer dagen wel dan niet, in en door slaapstoornissen, initiatiefverlies, een gering gevoel van eigenwaarde en heeft werknemer moeite met het nemen van beslissingen. De stoornis zou al langer dan twee jaar aanwezig zijn. Ten tijde van de ziekmelding was werknemer er ernstiger aan toe dan op dit moment. Tot slot heeft de deskundige opgemerkt dat niet kan worden geconcludeerd dat sprake is van een posttraumatische stressstoornis en ook niet van een persoonlijkheidsstoornis.

Oordeel hof

De motivering van de door het hof benoemde deskundige lijkt het meest overtuigend te zijn. Werkgever heeft immers altijd goed gefunctioneerd totdat hij ziek werd. De relatie tussen werknemer en werkgever is verslechterd. De traumatiserende situatie is lange tijd gehandhaafd. Volgens de deskundige is de werksituatie een ontwrichtende en onderhoudende factor geweest. Het hof komt tot het oordeel dat voldoende vaststaat dat de situatie waarin werknemer zijn werk moest verrichten als oorzaak in de zin van ‘conditio sine qua non’ kan worden aangewezen voor het uitvallen van werknemer door ziekte. Deze schade heeft werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden opgelopen. De psychische klachten zij immers door werkgerelateerde omstandigheden ontstaan, waardoor werknemer arbeidsongeschikt is geworden.

Werkgever is gehouden de schade van werknemer te vergoeden. Partijen vorderen verwijzing naar een schadestaatprocedure. Hierin gaat het hof niet mee, aangezien partijen in een nieuwe procedure verzeild zouden raken. Dit is niet in het belang van beide partijen. Daarom stelt het hof voor om een comparitie te houden.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Silver Advocaten

Heeft u een vraag over de werkgeversaansprakelijkheid of een andere arbeidsrechtelijke vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen