Buitenlandse zieke werknemer mag zich laten onderzoek in thuisland

Per 1 september 2021 komt er meer duidelijkheid met betrekking tot de loondoorbetalingsverplichting bij zieke werknemers. Het medisch advies van de bedrijfsarts zal leidend worden bij de toets op re-integratie door het UWV. Tot op de dag van vandaag zijn er veel verschillen in het oordeel van de bedrijfsarts en de verzekeringsarts. Dit leidt vaak tot loonsancties. Door deze wetswijziging hebben werkgevers meer zekerheid over de loondoorbetalingsverplichting bij zieke werknemers. Dit is met name voor kleine ondernemers een groot voordeel. Het blijft voor werknemers mogelijk om een second opinion te vragen bij een andere bedrijfsarts of een deskundigenoordeel te vragen van het UWV.

De eerste twee jaar is de werkgever verplicht het loon van de zieke werknemer door te betalen. Om de werknemers weer aan het werk te krijgen, geldt een zogenoemde re-integratieplicht. De arbeidsdeskundige zal beoordelen of een werkgever en werknemer voldoende inspanningen hebben geleverd in het kader van de re-integratie. Dit wordt niet langer beoordeeld door de verzekeringsarts.

Tussen de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en werkgeversorganisaties zijn afspraken gemaakt om de loondoorbetaling makkelijker, duidelijker en goedkoper te maken. Begin september is een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer aangeboden. Daarin wordt geregeld dat per 1 januari 2022 de Aof-premie gedifferentieerd wordt naar grootte van de werkgever. Zo heeft het kabinet 450 miljoen euro beschikbaar gesteld om kleine werkgevers tegemoet te komen aan kosten bij loondoorbetaling wegens een zieke werknemer.

Klik hier voor het nieuwsbericht over de wetswijziging.

Silver Advocaten

Werkgever en werknemer zijn samen verantwoordelijk voor reïntegratie bij ziekte. Wij kennen de weg en weten hoe te handelen. Ook wanneer uw werknemer onvoldoende meewerkt aan de reïntegratie kunnen wij u informeren over loonsancties. Een vraag hierover? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen