Buitenlandse zieke werknemer mag zich laten onderzoek in thuisland

Werknemer is sinds 2003 werkzaam voor werkgever. Zij hebben een mondelinge arbeidsovereenkomst gesloten. De werknemer is werkzaam in de functie van controller en krijgt een vergoeding van ruim 3.200 euro per maand. Sinds oktober 2019 is de werknemer arbeidsongeschikt geraakt. Tot op heden is de werknemer nog steeds arbeidsongeschikt en niet aan het werk. Tot en met februari 2020 heeft de werkgever 100% van het loon aan de werknemer betaald.

De werkgever heeft op 25 maart 2020 medegedeeld dat het salaris 70% van het oorspronkelijke salaris gaat worden. De werkgever doet daarbij een beroep op regels van het UWV. De werknemer is het hier niet mee eens en besluit een kort geding te starten.

Geschil

De vraag die rijst is of de werknemer tijdens periode van arbeidsongeschiktheid recht heeft op 100% loondoorbetaling.

Beoordeling

De werkgever heeft gedurende de eerste 16 maanden van de arbeidsongeschiktheid 100% loon aan de werknemer doorbetaald. Hiervoor bestond geen verplichting, niet uit hoofde van de wet, niet uit de arbeidsovereenkomst of cao. Op grond van het handelen van de werkgever mocht de werknemer er gerechtvaardigd op vertrouwen dat de werkgever ook daarna 100% van het loon zou doorbetalen. Er zijn geen andere feiten of omstandigheden die erop wijzen dat de werknemer had moeten inzien dat het loon niet meer voor 100% kon worden uitbetaald.

De werknemer mag ervan uitgaan dat tijdens de ziekteperiode 100% van het loon wordt doorbetaald, ondanks de crisis. De stelling van de werkgever dat door financiële omstandigheden als gevolg van de coronacrisis geen 100% kan worden betaald, gaat niet op. Deze omstandigheden horen voor risico van de werkgever te komen. De rechter heeft de wettelijke verhoging van 50% toegewezen (de maximale wettelijke verhoging).

De werkgever heeft ook nog een beroep gedaan op het onvoldoende meewerken aan re-integratie door de werknemer. De rechter stelt dat de werkgever daarvoor nadere middelen dient aan te wenden.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Silver Advocaten

Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit artikel, kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat van Silver Advocaten B.V. te Waalwijk.

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen