Medewerkers van de HR-afdeling mogen niet zomaar in personeelsdossiers kijken

Thuiswerken. We doen het steeds meer, soms zelfs noodgedwongen. De werkgever mag zijn werknemers thuis niet uit het oog verliezen en dient te zorgen voor goede en veilige arbeidsomstandigheden. Dit roept een hoop vragen op. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een aantal antwoorden gegeven op veelgestelde vragen.

Maar wie draagt de verantwoordelijkheid eigenlijk?

Een werkgever is verplicht te zorgen voor een gezonde en veilige werkplek en een inrichting van de werkplek die aan de persoonlijke eigenschappen van de werknemer is aangepast. Deze verplichting is ook van toepassing wanneer de werknemer thuiswerkt. Dit is de zorgplicht die de werkgever heeft (art. 3 Arbowet en art. 7:658 BW). De invulling die aan de zorgplicht moet worden gegeven, is afhankelijk van hetgeen redelijkerwijs kan worden gevergd. Wegens bepaalde omstandigheden kan het niet redelijk zijn om iets van de werkgever te verwachten.

De werkgever is verplicht werknemers op een actieve manier instructies te geven. Het kan gaan om instructies hoe het werk veilig en gezond kan worden gedaan, maar ook hoe een thuiswerkplek moet worden ingericht. De werkgever stelt in een arbeidsomstandighedenbeleid vast welke risico’s de arbeid voor de werknemers kunnen meebrengen. Daarin wordt ook een beschrijving gegeven van de gevaren en de risico-beperkende maatregelen en de risico’s voor bijzondere categorieën van werknemers. Het arbobeleid en de uitvoering daarvan wordt bepaald door de werkgever en de ondernemingsraad. Bij het ontbreken van een ondernemingsraad kunnen de personeelsvertegenwoordiging of individuele belanghebbende werknemers een rol spelen. Zij kunnen advies inwinnen van arbodeskundigen.

Van de werknemer wordt ook het een en ander verwacht. De werknemer moet zelf het gesprek aangaan met de werkgever als hij zijn werkplek wil aanpassen. Dit is zeker het geval als de werknemer thuiswerkt, omdat de werkgever dan minder zicht heeft op de werkplek. Ook moet de werknemer letten op zijn fysieke en mentale gezondheid. Zo kunnen klachten worden voorkomen.

Hoe moet een thuiswerkplek eruit zien?

De werkplek in de eigen woning moet worden ingericht volgens ergonomische beginselen (zie het Arbeidsomstandighedenbesluit). Deze beginselen zijn niet in een wettelijke regeling uitgewerkt. enkele tips zijn hier te vinden.

Het is in ieder geval belangrijk dat de positie van het beeldscherm goed is, dat stoel- en tafelhoogte worden afgestemd. Zo zijn de armen ontspannen, is de muis dichtbij het lichaam en ondersteunen de voeten de rest van het lichaam. Indien gebruik wordt gemaakt van een laptop, is het handig om een extra toetsenbord, muis en eventueel een extra beeldscherm toe te voegen aan de werkplek.

Wanneer wordt gewerkt achter een beeldscherm is het noodzakelijk af te wisselen met andere werkzaamheden of een rusttijd te hanteren. Het beeldscherm moet verder ook van goede kwaliteit zijn, makkelijk in te stellen zijn, moet kunnen kantelen en mag niet spiegelen. Het beeldscherm moet los zitten van het toetsenbord.

Verdere verplichtingen van de werkgever

De werkgever moet vaststellen welke mogelijke risico’s zich kunnen verwezenlijken op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting. Het gaat daarbij om stress die tijdens de arbeidsbelasting wordt opgedaan. De werkgever moet vervolgens maatregelen nemen om de risico’s te minimaliseren. Dit kan bijvoorbeeld door werkdruk tegen te gaan. Werknemers moeten worden geïnformeerd over de risico’s en over de maatregelen die de werkgever neemt.

Silver Advocaten

Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit artikel, kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat van Silver Advocaten B.V. te Waalwijk.

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen