Welk recht is van toepassing op de arbeidsovereenkomst van de piloot met een vliegmaatschappij?

Werkneemster werkt sinds 2002 bij werkgever. Voor de uitoefening van haar werk verplaatst zij zich per fiets van huis naar huis om cliënten te verzorgen. Tijdens het verplaatsen heeft is zij door gladheid met de fiets ten val geraakt. Werkneemster loopt een ernstige scheenbeenfractuur op.

Werkneemster stelt haar werkgever aansprakelijk voor de letselschade en doet daarbij een beroep op artikel 7:658 en 7:611 BW. De kantonrechter heeft de vordering toegewezen en ook het hof heeft het vonnis bekrachtigd. Volgens het hof valt fietsen niet binnen het bereik van artikel 7:658 BW. Wel had werkgever een adequate voorziening moeten treffen, zeker gezien het feit dat de werknemers deelnemen in het verkeer. Werkgever had haar werknemers moeten waarschuwen dat er geen verzekering voor was afgesloten en dat zij gehouden waren deze zelf af te sluiten.

Oordeel Hoge Raad

Werkgever gaat in cassatie. Op werkgever berust te verplichting om maatregelen te treffen voor de arbeid. Daarbij moet minimaal worden voldaan aan de regelgeving op het terrein van de arbeidsomstandigheden. Er moet niet te snel worden aangenomen dat werkgever aan zijn zorgplicht heeft voldaan.

Het criterium ‘in de uitoefening van zijn werkzaamheden’ moet ruim worden opgevat. In dit geval kwam de werknemer in de uitoefening van zijn werk op verschillende plaatsen, zoals in het verkeer. In het kader van de zorgplicht van artikel 7:658 BW kan het nodig zijn dat de werkgever maatregelen treft en aanwijzingen geeft om te voorkomen dat schade ontstaat.

De werkgever heeft in het kader van goed werkgeverschap (artikel 7:611 BW) de zorg om een behoorlijke verzekering voor de werknemer af te sluiten als de werknemer deelneemt aan het verkeer. Deze verzekeringsplicht geldt ook in het geval dat sprake is van een fietser of voetganger die in de uitoefening van de werkzaamheden aan het verkeer deelneemt.

Kortom, is een werkgever ook aansprakelijk als de werknemer een ongeval krijgt tijdens de uitoefening van zijn werk, als zij fietst op loopt. Het is niet van belang dat sprake is van een meerzijdig ongeval. De plicht geldt namelijk ook voor een eenzijdig ongeval.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Silver Advocaten

Heeft u een vraag over de werkgeversaansprakelijkheid of een andere arbeidsrechtelijke vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen