Werkgever mag stakingen niet vastleggen in personeelsdossiers en ook geen loon inhouden

Werknemer is sinds 2018 werkzaam bij werkgever als financieel controller. Op 16 september 2020 is een functioneringsgesprek ingepland met werknemer. Voor aanvang wordt medegedeeld dat X niet aanwezig zal zijn bij het gesprek, maar in plaats van X wel Y en Z zullen deelnemen. Werknemer heeft dit functioneringsgesprek geweigerd. Werknemer heeft aangevoerd dat dit niet is afgesproken en het gesprek niet in deze samenstelling wil laten plaatsvinden.

Werkgever heeft werknemer op staande voet ontslagen wegens zijn werkhouding, financieel mismanagement en werkweigering. Echter, op 2 november wordt het ontslag per e-mail weer ingetrokken. Werknemer heeft de dag daarna direct laten weten het niet eens te zijn met het intrekken van het ontslag op staande voet, omdat hij berust in het verleende ontslag. Werkgever heeft een transitievergoeding betaald.

Verzoek

De werknemer verzoekt een verklaring voor recht dat het ontslag op staande niet rechtsgeldig heeft plaatsgevonden, verzoekt om werkgever te veroordelen een gefixeerde schadevergoeding en een billijke vergoeding te betalen en een verklaring voor recht dat de werkgever geen rechten kan ontlenen aan het concurrentiebeding.

Oordeel kantonrechter

Werknemer berust in de opzegging, waardoor de arbeidsovereenkomst op 16 september is beëindigd. Er bestaat geen dringende reden voor het ontslag op staande voet. Werkgever heeft onvoldoende kunnen aantonen dat sprake is van disfunctioneren. Ook is niet gebleken dat werknemer op de hoogte was van het disfunctioneren en de mogelijkheid heeft gehad om zich te verbeteren. Er is geen verbeteringstraject gestart.

Niet elke werkweigering kan als dringende reden worden gezien, dit hangt af van de omstandigheden van het geval. In dit geval kan niet worden gesproken van een dringende reden. Het ontslag op staande voet is niet rechtsgeldig en daarom in strijd met hetgeen in artikel 7:677 lid 1 BW is bepaald.

Werkgever heeft verwijtbaar gehandeld, waardoor aan werknemer een billijke vergoeding wordt toegekend. Deze vergoeding wordt vastgesteld op een bedrag van 30.000 euro. Ook de andere verzoeken die werknemer heeft ingediend, worden toegewezen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Silver Advocaten

Heeft u een vraag over ontslag op staande voet of een andere arbeidsrechtelijke vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen