Werknemer onterecht op staande voet ontslagen ondanks het onacceptabele gedrag van zijn vriendin

Werknemer is sinds 2011 in dienst bij werkgever als monteur. In 2020 is een overeenkomst gesloten genaamd “Gebruiksovereenkomst bedrijfskleding”, waarin is bepaald dat de overall op het werk moet blijven en alleen tijdens de gebruikelijke werktijden mag worden gedragen.

De vriendin van werknemer komt werknemer vaak bezoeken op zijn werk. Zij brengt werknemer eten, vraagt om geld of om een pinpas. In oktober 2020 heeft de vriendin een verbod gekregen om het bedrijf te bezoeken. Diezelfde dag komt de vriendin toch naar het bedrijf toe om werknemer een broodje te geven. Werkgever heeft haar de toegang tot het bedrijf ontzegd. De vriendin is toen via een andere deur naar de werkplaats gegaan.

Hierop heeft een woordenwisseling plaatsgevonden tussen werkgever, werknemer en zijn vriendin. Werkgever moet op enig moment weg, omdat hij een afspraak heeft bij een cliënt. De vriendin van werknemer heeft besloten om werkgever een tijd achterna te rijden. Werkgever stelt dat sprake was van bumperkleven, claxonneren en met hoge toeren rijden. Ook zou de vriendin haar middelvinger hebben uitgestoken.

Werkgever is die middag overgegaan tot een ontslag op staande voet. Ondanks de laatste waarschuwing van 14 oktober 2020 had werknemer volgens werkgever toch de werkoveralls mee naar huis genomen en was het gedrag van de vriendin van werknemer onacceptabel.

Verzoek

Werknemer heeft verzocht de opzegging te vernietigen en te oordelen dat werkgever het loon moet doorbetalen. Werkgever heeft verzocht om een voorwaardelijke ontbinding op de e-grond, g-grond of i-grond.

Oordeel kantonrechter

In de procedure is niet vast komen te staan dat werknemer inderdaad de werkoverall mee naar huis zou hebben genomen. Werknemer heeft dit gemotiveerd betwist. Werknemer heeft wel aangegeven niet altijd de werkoveralls te dragen, maar soms ook zijn eigen overalls zonder logo. Daarmee heeft werknemer in strijd gehandeld met de instructies van werkgever. Niet is gebleken dat na de waarschuwing de eigen overalls nog zijn gedragen. Er is geen dringende reden voor ontslag op staande voet. Ondanks het gedrag van de vriendin van werknemer, is er geen rechtvaardiging te vinden voor het ontslag op staande voet van werknemer. De opzegging wordt daarom vernietigd.

De rechter stelt vast dat de arbeidsverhouding verstoord is geraakt door het voorval, dat van de werkgever in redelijkheid niet langer kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Een ontbinding van de arbeidsovereenkomst vindt plaats op grond van de g-grond. De transitievergoeding wordt toegewezen. Niet is gebleken dat werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, daarom wordt een billijke vergoeding afgewezen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Silver Advocaten

Heeft u een vraag over ontslag of een andere arbeidsrechtelijke vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wesley_van_Elven

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen