Ziek door ruzie over corona

Werknemer is op 14 april 2020 bij werkgever in dienst getreden. Er is een arbeidsovereenkomst gesloten voor de duur van zes maanden, met één maand proeftijd. Werknemer gaat aan de slag als machinist. Werknemer heeft de proeftijd doorlopen. Na de proeftijd heeft werknemer zich ziek gemeld wegens ‘slaapapneu en een zware burn-out’.

Werkgever is het niet eens met de ziekmelding en stelt zich op het standpunt dat de burn-out niet in een maand tijd werken kan zijn ontwikkeld. Werkgever stelt dat werknemer relevante informatie niet heeft gedeeld ten tijde van het aangaan van de arbeidsovereenkomst. Daarom zou sprake zijn van dwaling, bedrog of verzwijging. Daarom zou de arbeidsovereenkomst nietig zijn dan wel vernietigd moeten worden. Daarnaast heeft werkgever gesteld dat mogelijk geen sprake is van ziekte. Werkgever besluit werknemer op staande voet te ontslaan.

Oordeel kantonrechter

Zonder medisch oordeel kan niet worden gesteld dat werknemer al dan niet ongeschikt is voor zijn functie. Er is geen sprake van een wilsgebrek. De arbeidsovereenkomst is niet nietig. Werkgever wordt veroordeeld het achterstallig loon, een transitievergoeding en een gefixeerde schadevergoeding te betalen nu werknemer in het ontslag berust.

Oordeel hof

Werkgever is gehouden te stellen en bewijzen dat de arbeidsovereenkomst onder invloed van dwaling, bedrog of misbruik van omstandigheden tot stand is gekomen (artikel 150 RV). Werkgever had een bedrijfsarts moeten inschakelen die had kunnen oordelen over de aard, het beloop en het ontstaan van de klachten. Er is nu geen informatie over de medische gesteldheid van werknemer. Dit komt voor rekening van werkgever.

Niet is gebleken dat de werknemer heeft gezwegen over feiten die hij kenbaar had moeten maken. Er is geen sprake van nietigheid of vernietigbaarheid. Ook is niet gebleken dat sprake is van een dringende reden voor het ontslag op staande voet. Daarom moet de werkgever een gefixeerde schadevergoeding betalen. De beschikking van de kantonrechter wordt bekrachtigd.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Silver Advocaten

Heeft u een vraag over ziekte of een andere arbeidsrechtelijke vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen