Agressie en geweld leidt niet altijd tot rechtsgeldig ontslag op staande voet

Werkneemster is werkzaam geweest bij een supermarkt (vanaf 1992). Eerst was werkneemster werkzaam als caissière, daarna als expeditiemanager. In 2014 heeft werkneemster gesolliciteerd naar de functie van distributiemanager. Vanaf dat moment heeft haar leidinggevende pestgedrag vertoond. De leidinggevende zou niet blij zijn met de sollicitatie van de werkneemster. Hij was daar graag over op de hoogte gebracht. Werkneemster werd gedurende lange tijd gepest en geïntimideerd door de leidinggevende. Dit heeft ertoe geleid dat werkneemster zich twee jaar later heeft ziekgemeld.

In 2016 is een mediationtraject gestart. De betreffende leidinggevende is aangesteld als manager voor het re-integratietraject. De bedrijfsarts heeft het bedrijf geadviseerd een andere manager voor het traject aan te stellen, nu deze manager juist voor problemen zou zorgen ten aanzien van werknemer. Dit traject heeft niet tot resultaat geleid. In mei 2016 heeft werkneemster een poging gedaan tot zelfmoord. Werkneemster heeft ernstige klachten, waaronder psychische klachten overgehouden aan de pesterijen.

Het UWV oordeelt dat werkgever te weinig heeft gedaan in het kader van re-integratie. Daarom wordt een loonsanctie opgelegd. In 2019 heeft het UWV de werkgever toestemming gegeven om de arbeidsovereenkomst met werkneemster op te zeggen. Nog steeds zou werkgever weinig tot niets hebben gedaan in het kader van re-integratie. Aan werkneemster wordt een transitievergoeding van bijna 75.000 euro toegekend.

Naar de rechter

Werkneemster besluit naar de rechter te stappen en stelt dat zij ook recht heeft op een billijke vergoeding. Werkgever zou ernstig verwijtbaar hebben gehandeld, waardoor sprake is van langdurige arbeidsongeschiktheid. De kantonrechter kan zich niet vinden in hetgeen werkneemster stelt. Het verzoek wordt afgewezen.

Oordeel hof

In hoger beroep wordt werkneemster alsnog in het gelijk gesteld. Werkneemster heeft aangevoerd dat de ziekte is ontstaan door het pestgedrag van de voormalig leidinggevende. Het staat vast dat grievende uitspraken zijn gedaan door de voormalig leidinggevende. De supermarkt heeft onvoldoende gedaan aan het conflict en onvoldoende inspanning geleverd om tot een oplossing te komen. Daarom is de supermarkt aansprakelijk voor een tekortkoming ten aanzien van de re-integratieverplichtingen. Ook op grond van de werkgeversaansprakelijkheid (artikel 7:658 BW) stelt werkneemster de supermarkt aansprakelijk, maar hier is nog geen lopende procedure over.

Het bedrijf had anders kunnen en moeten reageren. Dit heeft zij niet (juist) gedaan en daarom is sprake van ernstig verwijtbaar handelen. Er zijn in het kader van re-integratie vrijwel geen handelingen verricht. Het hof heeft een billijke vergoeding toegekend. Werkgever heeft immers zo gehandeld dat werkneemster arbeidsongeschikt is geraakt. Het gaat om een bedrag van 200.000 euro. Het hof heeft dit bedrag gebaseerd op het inkomensverlies wat werkneemster zal leiden. Ook moet werkgever de proceskosten betalen. De uitspraak van de kantonrechter wordt vernietigd.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Silver Advocaten

Heeft u een vraag over de billijke vergoeding of een andere arbeidsrechtelijke vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Nesliham_Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen