Het maken van racistische grappen wordt gevolgd door een ontslag op staande voet

Werknemer is tewerkgesteld bij een derde. Werknemer stelt dat hij was uitgeleend. De werkgever stelt dat het gaat om aanneming van werk. Er werden geen materialen aangeleverd. Feitelijk stond de werknemer onder toezicht van die derde.

Tijdens laswerkzaamheden heeft een lichte explosie plaatsgevonden. De werknemer stelt dat deze explosie te wijten is aan onvoldoende onderhoud en controle waardoor een lek is ontstaan. Werknemer heeft hierdoor ernstige brandwonden opgelopen. Werknemer vordert van zijn eigen werkgever een schadevergoeding en ook smartengeld van omgerekend ruim 9.000 euro.

Kantonrechter

Er bestaat het vermoeden dat de werkgever geen maatregelen en aanwijzingen heeft getroffen of gegeven. Het is niet relevant dat de derde toezicht moest uitvoeren. Ook doet het volgens de kantonrechter er niet toe of sprake is van uitlening of aanneming van werk. De kantonrechter komt tot het oordeel dat de werkgever verantwoordelijk en aansprakelijk is. Op de werkgever rust de bewijsopdracht. Werkgever besluit in beroep te gaan.

Rechtbank

De rechtbank oordeelt dat werkgever niet aansprakelijk kan worden gehouden voor gebreken aan werktuigen, waarover hij geen zeggenschap heeft. Dit kan anders zijn als de werknemer wist dat de derde niet aan zijn onderhoudsverplichtingen voldeed. Werknemer is het niet eens met dit oordeel en gaat in cassatie.

Hoge Raad

De Hoge Raad komt tot het oordeel dat de rechtbank van een onjuiste rechtsopvatting is uitgegaan. Er is wel een aansprakelijkheid voor de werkgever (thans artikel 7:658 BW). Werkgever moet zorgen voor de veiligheid van werknemer, ook als het gaat om een hulppersoon. Werkgever is ook aansprakelijk voor het tekortschieten van de derde in die zorg. Of sprake is van uitlening of aanneming van werk speelt daarbij geen rol, evenals de zeggenschap over de werknemer.

Kortom, in een dergelijke driehoeksverhouding kan zowel de inlenende werkgever als de eigen werkgever aansprakelijk worden gesteld. Een werknemer kan een derde aanspreken op het gebied van een onrechtmatige daad. Werknemer kan dus zowel zijn werkgever als de inlener aanspreken voor zijn schade. Thans kennen wij lid 4 van artikel 7:658 BW waarin is vastgelegd dat de zorgplicht ook geldt ten aanzien van een persoon waarmee geen arbeidsovereenkomst bestaat.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Silver Advocaten

Heeft u een vraag over de werkgeversaansprakelijkheid of een andere arbeidsrechtelijke vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Foto- Lucas Breetveld

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen