Is detentie een reden voor ontslag op staande voet?

Het is bij werkgever de regel dat na sluitingstijd het pand alleen collectief door het personeel mag worden verlaten. Dit staat ook in de personeelsgids en het personeelshandboek. Daarin staat ook dat ‘alle werkelijke in opdracht van de werkgever gewerkte tijd, moet worden beloond in tijd of geld’. Wanneer werknemers 15 minuten langer werken om een klus af te maken, dan wordt dit niet gezien als overwerk. Dit wordt vergoed in tijd of geld, maar niet in de vorm van overwerktoeslag.

Werkgever merkt de wachttijd niet aan als werktijd. Een werknemer is het niet eens met de handelswijze van werkgever. De wachttijd wordt immers niet als werktijd aangemerkt, waardoor geen vergoeding wordt uitgekeerd aan werknemer. Werknemer stelt dat hij 15 minuten moet wachten voordat hij het pand kan verlaten. Omdat dit een instructie is van de werkgever, moet dit volgens hem als werktijd worden gezien.

Werknemer heeft dit probleem intern aan de orde gebracht, maar krijgt niet wat hij wil. Eenmalig is een vergoeding voor 5 uur werk uitgekeerd. Daarnaast is afgesproken dat zoveel mogelijk wordt gepoogd om werknemer niet meer voor diensten in te zetten die tot sluitingstijd duren. Daarmee acht de werkgever de klacht afgedaan.

Vordering bij de rechter

Werknemer besluit twee jaar later toch een vordering in te stellen bij de rechter. Werknemer vordert een bedrag van 620,15 euro bruto aan achterstallig loon, inclusief toeslagen en 49,61 euro bruto aan vakantiegeld. De gedwongen wachttijd moet volgens werknemer voor rekening van de werkgever komen. Er wordt aansluiting gezocht bij artikel 7:628 BW waarin staat dat een werkgever ook loon moet betalen, tenzij dat in redelijkheid voor rekening van de werknemer dient te komen.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter meent ook dat sprake is van werktijd. Het wachten vindt immers plaats in opdracht van werkgever. Dit valt aan te merken als arbeid zoals is bedoeld in artikel 7:610 BW. Dat de werkgever de wachttijd heeft gecreëerd wegens veiligheidsredenen maakt het oordeel niet anders. Het is immers de taak van de werkgever om te zorgen voor een veilige werkomgeving. De werknemer heeft gedurende de wachttijd recht op loon. Het achterstallige loon moet door de werkgever worden betaald. Er hoeft geen overwerktoeslag te worden betaald.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Silver Advocaten

Heeft u een arbeidsrechtelijke vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen