Ontslag wegens lidmaatschap Hells Angels door de rechter verboden

Werknemer is werkzaam bij een evenementenbureau op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Het evenementenbureau verzorgt in opdracht van de Efteling shows met paarden, acteurs, uilen en valken. In 2012 komt werknemer bij een voorbereiding van een show ten val. Hierdoor heeft werknemer schade opgelopen aan zijn linkerknie. Hij raakt arbeidsongeschikt.

De volière waar het ongeval is ontstaan, is gemaakt door de Efteling. De vloer is voorzien van gevlinderd beton. Dit is gebruikelijk in verband met de vogelverblijven. Werknemer stelt werkgever aansprakelijk voor de schade die is ontstaan en nog zal ontstaan. Werkgever stelt dat de valkenier een zzp-er is die op zijn verzoek in loondienst is gekomen bij werkgever. Daarom zou geen zeggenschap bestaan tussen de valkenier en de werkgever.

Kantonrechter

De kantonrechter stelt vast dat sprake is van een arbeidsongeval. De schade is niet het gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de valkenier. De kantonrechter buigt zich over de vraag of de werkgever zijn zorgplicht al dan niet heeft geschonden (art. 7:658 BW). De kantonrechter oordeelt dat tussen partijen wel een arbeidsovereenkomst is ontstaan, waardoor ook artikel 7:658 BW moet worden toegepast.

Volgens de kantonrechter kan uit de stukken en de getuigenverhoren worden geconstateerd dat het ongeval is ontstaan door een gladde ondervloer. Deze gladheid is ontstaan door een combinatie van gevlinderd beton, nattigheid en vogelpoep. Dit is een situatie waarin een onveilige situatie is ontstaan, met de kans op uitglijden. Een werkgever is gehouden om aandacht te besteden aan een RI&E, die in dit geval ontbrak. Het gaat om een inherent onveilige situatie.

Werknemers mochten hun eigen schoenen dragen tijdens het werk. Alleen gympen zijn niet toegestaan. Uitglijden was een voorzienbaar risico. De werkgever heeft geen maatregelen genomen die nodig waren om schade te voorkomen. Werkgever is daarom tekortgeschoten in zijn zorgplicht. Er moet ook rekening gehouden worden met het feit dat de valkenier niet dagelijks alle gewenste voorzichtigheid in acht kon nemen. Dit heeft ook betrekking op ervaren werknemers. Ondanks dat valkeniers elkaar onderling waarschuwde, is de werkgever tekortgeschoten in zijn zorgplicht.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Silver Advocaten

Heeft u een vraag over de werkgeversaansprakelijkheid of een andere arbeidsrechtelijke vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen