Werknemer kan geen aanspraak maken op loon

Eerder werd een docent van een middelbare school ontslagen omdat sprake was van een verstoorde arbeidsverhouding. De docent in kwestie schreef een boek over de nieuwe onderwijsmethode die de school hanteerde. De inhoud van het boek zorgde voor veel onrust onder collega’s. Ondanks dat de namen in het boek zijn gefingeerd waren de personen wel makkelijk te herleiden. Er werd een poging gedaan tot mediation, maar dit mislukte. Er is toch verzocht om ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

De rechter had een transitievergoeding toegekend. Het hof heeft nu geoordeeld dat de docent ook recht heeft op een billijke vergoeding. De ontbinding wordt wel in stand gelaten. Het schrijven van het boek heeft niets te maken met vrijheid van meningsuiting. Door het schrijven van het boek zijn de relaties met andere collega’s onder spanning komen te staan. De werknemer had moeten realiseren dat de samenwerking met diverse collega’s onder druk zou komen te staan. Ook heeft de ex-werknemer bedrijfsgevoelige informatie in het boek openbaar gemaakt. Voorgaande feiten in combinatie met het feit dat de aandacht van de media is gevraagd, maakt dat de arbeidsverhouding alleen maar meer verstoord is geraakt.

Er bestaat volgens het hof dus wel een recht op een billijke vergoeding omdat de school ernstig verwijtbaar zou hebben gehandeld. Er is te snel naar een schorsing gegrepen. Elke andere oplossing werd daardoor onmogelijk. Er wordt een billijke vergoeding van 40.000 euro vastgesteld aangezien de docent ook verwijten kunnen worden gemaakt.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Silver Advocaten

Heeft u een vraag over wettelijke vergoedingen of een andere arbeidsrechtelijke vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen