Werkneemster krijgt onterecht ontslag op staande voet

Werkgever is een organisatie die zich bezig houdt met de ontwikkeling, productie en levering van poederverwerkingssystemen en apparatuur. Werknemer is 60+ en is in dienst bij werkgever in de functie van Schoonmaker/Monteur.

Binnen de organisatie gelden regels met betrekking tot roken op de werkplek en de sancties die daaraan zijn verbonden. Op de plekken waar wel mag worden gerookt, staat dit aangegeven en geldt de regel dat een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is.

Op enig moment wordt werknemer op staande voet ontslagen wegens stiekem roken op het werk. Werknemer zou hiervoor al meermaals zijn gewaarschuwd via informele en formele/officiële waarschuwingen. Ondanks dat er op een plek waar niet mag worden gerookt as wordt gevonden en werknemer sterk naar tabak rook, heeft werknemer ontkent dat hij heeft gerookt.

Oordeel van de rechter

De rechter moet zich buigen over de vraag of sprake is van een dringende reden die een ontslag op staande voet doet slagen (artikel 7:678 lid 1 BW). De rechter heeft onder andere geoordeeld dat een ontslag op staande voet de meest zware sanctie is binnen het arbeidsrecht. Een ontslag op staande voet heeft enorme gevolgen voor een werknemer. Bij een ontslag op staande voet moet ook worden gekeken naar de persoonlijke omstandigheden, zoals leeftijd, opleidingsniveau en de kansen op de arbeidsmarkt. Ook spelen kenmerken als de wijze waarop de werknemer de dienstbetrekking heeft vervuld een rol.

Daarnaast is uit de ontslagbrief niet dan wel onvoldoende gebleken dat de belangen van werknemer zijn afgewogen tegen het belang van de werkgever om de arbeidsovereenkomst per direct te doen eindigen. Werkgever had ook een minder ingrijpende maatregelen kunnen opleggen zoals een laatste waarschuwing of mogelijk een schorsing zonder behoud van loon. Daarnaast had werkgever er ook voor kunnen kiezen om een verzoek in te dienen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De rechter komt tot het besluit dat het ontslag op staande voet wordt vernietigd.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Silver Advocaten

Heeft u een vraag over ontslag op staande voet of een andere arbeidsrechtelijke vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen