Werknemer kan geen aanspraak maken op loon

Tussen werknemer en werkgever is in de arbeidsovereenkomst geen beding opgenomen dat ziet op het verbod om nevenwerkzaamheden te verrichten. De directeur hoort zijn rechterhand bellen met een ander bedrijf. Er wordt in dat gesprek gesproken over een begroting voor een opdracht. Dit komt de directeur niet bekend voor. Daarnaast neemt de directeur waar dat de werknemer gebruik maakt van een USB-stick. De directeur vindt het vreemd wat er gebeurt en besluit de volgende dag de computer van de werknemer te controleren.

Opdrachten voor concurrenten

In het mapje verwijderde items zijn bestanden te vinden waaruit duidelijk blijkt dat werknemer zich bezighoudt met projecten die niets van doen hebben met de bedrijfsvoering van de werkgever. Werkgever besluit over te gaan op een ontslag op staande voet, omdat werknemer opdrachten voor concurrenten verricht.

Relevante bedrijfsmatige gegevens

Op de USB-stick blijken een hoop gegevens te staan over het bedrijf van werkgever. Zo staan er bestanden op met betrekking tot de volledige financiële, fiscale en personeelsadministratie. Ook zijn andere relevante bedrijfsmatige gegevens op de USB-stick te vinden. Indien de werknemer een kopie van het bedrijf wilde maken, dan was dat met behulp van de USB-stick gelukt: er stond enorm veel essentiële informatie op.

Volgens werknemer is sprake van een ‘vriendendienst’ voor andere bedrijven. Het zou gaan om kleine klusjes die hij deed voorafgaande of na werktijd. De USB-stick zou werknemer hebben gebruikt om de computer opnieuw te ordenen aangezien de server van werkgever bijna vol zou zitten. Daarnaast is geen nevenwerkzaamhedenbeding opgenomen. Daarom zou het werknemer vrij staan om vriendendiensten te leveren aan andere opdrachtgevers. Er zou geen dringende reden bestaan.

Werkgever kan zich hierin niet vinden. De werkgever vermoed dan ook dat werknemer vele uren van de werktijd aan de werkzaamheden voor de concurrent heeft besteed. Hierdoor heeft hij tienduizenden euro’s verdiend. Hiervoor is werkgever zijn tijd, software en bedrijfsauto gebruikt.

Oordeel kantonrechter

Bij de kantonrechter verzoekt werknemer het ontslag op staande voet te vernietigen en hem weer op de werkvloer toe te laten. Als de rechter van oordeel is dat de arbeidsovereenkomst niet meer kan blijven bestaan, dan wenst werknemer een billijke vergoeding, een transitievergoeding en een vergoeding wegens onregelmatige opzegging te ontvangen.

Werkgever verzoekt de rechter juist het ontslag in stand te laten en de werknemer te veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding (artikel 7:677 van het Burgerlijk Wetboek). Ook verzoekt de werkgever om een schadevergoeding wegens wanprestatie.

Volgens de rechter staat het vast dat de werknemer gebruik heeft gemaakt van het kantoor, de telefoon, de specialistische software en de bedrijfsauto van de werkgever. Ook heeft de werknemer gecommuniceerd over prijzen, die overeenkomen met de basisprijzen die werkgever hanteert. Op de UBS-sticks zijn bestanden te vinden, waarvan 98% bestaat uit bedrijfsgevoelige informatie. Werknemer kan niet aantonen waarom deze bestanden op de USB-stick nodig waren voor zijn werk.

Ook vervulde werknemer een belangrijke rol, namelijk als rechterhand van de directeur. In een dergelijke situatie mag worden verwacht dat verantwoordelijk wordt omgegaan met bedrijfsmiddelen en vertrouwelijke informatie. Dit vertrouwen heeft werknemer geschaad, waardoor de arbeidsovereenkomst niet langer in stand kan worden gehouden.

Werknemer heeft zelf veroorzaakt dat de arbeidsovereenkomst werd beëindigd. Daarom bestaat geen recht op een billijke vergoeding, transitievergoeding of schadevergoeding wegens onregelmatige opzegging. Werknemer moet een vergoeding aan werkgever betalen. Er wordt geen schadevergoeding toegewezen wegens onbetaald salaris. Dit is immers onvoldoende onderbouwd. Werknemer wordt veroordeeld in de proceskosten.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Silver Advocaten

Heeft u een vraag over ontslag op staande voet of een andere arbeidsrechtelijke vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen