Werkneemster krijgt onterecht ontslag op staande voet

Werknemer ervaart een probleem met het rooster. Hij kan niet komen werken, omdat hij elders moet werken. Werknemer heeft niet met werkgever gesproken om tot een oplossing te kunnen komen. Werknemer heeft ervoor gekozen om zich ziek te melden wegens een arbeidsconflict. Werknemer was onbereikbaar voor werkgever, omdat hij elders aan het werk was. Werkgever besluit werknemer op staande voet te ontslaan wegens ernstig verwijtbaar handelen aan de zijde van werknemer.

Werknemer heeft gesteld dat werkgever op de hoogte was van de nevenwerkzaamheden. Werkgever heeft dit gemotiveerd betwist. Er is geen schriftelijke toestemming gegeven voor deze nevenwerkzaamheden.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter komt tot het oordeel dat werknemer terecht op staande voet is ontslagen wegens het weigeren van werkzaamheden. Ondanks werknemer was gewaarschuwd, is hij toch niet op het werk verschenen op de momenten waarop hij werd verwacht volgens het rooster. De reden van werknemer is, dat hij op hetzelfde moment bij zijn andere werkgever moest werken. Het valt werknemer aan te rekenen dat hij geen overleg heeft gepleegd over het roosterprobleem. Wellicht had een oplossing kunnen worden gevonden tussen partijen.

Werkgever heeft werknemer gewaarschuwd dat het niet verschijnen op het werk zou worden bestraft met een beëindiging van het contract. Werknemer heeft geen persoonlijke omstandigheden aangevoerd wat zou moeten leiden tot een andere conclusie. De kantonrechter heeft wel meegewogen dat werknemer pas 22 jaar is, sprake is van een kort dienstverband, geen financiële zorg voor iemand draagt en nog een andere baan heeft.

Werknemer heeft verzocht om betaling van een billijke vergoeding, transitievergoeding en gefixeerde schadevergoeding. De rechter heeft de vorderingen afgewezen, nu sprake is van een rechtsgeldig ontslag op staande voet. Werknemer heeft immers zelf de situatie gecreëerd dat hij tegelijkertijd bij een andere werkgever moest werken. Dit komt voor zijn eigen rekening en risico.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen