Geen nieuw recht op loon bij 104 weken ‘opgemaakt’ en opnieuw ziek

Een werknemer heeft tijdens ziekte gedurende 104 weken recht op loondoorbetaling. Als werknemer na die periode wederom arbeidsongeschikt raakt, dan ontstaat geen nieuw recht op 104 weken doorbetaling van het loon. Dit kan anders zijn als bij dezelfde werkgever een nieuwe bedongen functie wordt uitgeoefend. Dat laatste kan in de praktijk problemen opleveren.

Werknemer is ruim 8 jaar in dienst bij werkgever als Manager Castings en KAM-coördinator. In september 2015 raakt werknemer ziek. Zijn ziekte duurt twee jaar. Er is een re-integratietraject gestart. Een WIA-aanvraag is door het UWV afgewezen, omdat werknemer vanaf 2017 in staat zou zijn om 80% van zijn oude loon te verdienen.

Werknemer is weer aan de gang bij werkgever. Er worden meerdere gesprekken gevoerd over de functie en het uitvoeren daarvan. Werkgever is niet altijd tevreden over werknemer blijkt uit gespreksverslagen. Om werknemer te helpen is de functienaam ‘aankomend productieleider’ gecreëerd. Als werknemer kan laten zien dat hij ook in stressvolle situaties goed kan functioneren, dan krijgt hij de functie van productieleider.

In oktober 2020 wordt werknemer wederom ziek. Het gaat weer om een langdurige uitval. Werkgever heeft besloten om het loon per december te staken. Werknemer is het niet eens met de loonstaking en verzoekt bij de rechter om salaris gedurende de arbeidsongeschiktheid.

In de wet staat dat de werkgever verplicht is om ten minste 70% van het van het loon van de werknemer door te betalen als hij niet kan werken vanwege ziekte, gedurende een periode van maximaal 104 weken (artikel 7:629 BW). Nu werknemer eerder de 104 weken al heeft ‘verbruikt’ bestaat er nu geen aanspraak meer op loon.

Een uitzondering kan zich voordoen als werknemer ander werk gaat doen voor werkgever, dan kan opnieuw de periode van 104 weken gaan lopen. Het moet dan gaan om ‘nieuw bedongen arbeid’. Dit kan doordat de arbeidsovereenkomst wordt aangepast of door middel van het vertrouwen dat werknemer heeft dat de passende arbeid de bedongen arbeid is geworden. Hiervan is sprake als werknemer gedurende een niet te korte periode arbeid heeft verricht waarvan de aard en de omvang tussen partijen niet ter discussie staat.

Oordeel kantonrechter

Werknemer stelt dat hij recht heeft op loondoorbetaling bij ziekte, aangezien sprake zou zijn van een nieuwe functie. Volgens werknemer mocht hij erop vertrouwen dat de overeengekomen functie van ‘Aankomend productieleider’ als de nieuw bedongen arbeid kon worden gezien.

De rechter stelt echter dat werknemer er niet op mocht vertrouwen dat de arbeid de bedongen arbeid is geworden. Vele gesprekken waren immers gehouden in het kader van het re-integratietraject. Later dat jaar zou worden gesproken over het functioneren van werknemer. Ook is de periode onvoldoende lang geweest om te kunnen voldoen aan het criterium ‘gedurende een niet te korte periode’. Daarom kan werknemer geen aanspraak maken op een nieuwe periode van 104 weken aan loondoorbetaling.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Silver Advocaten

Heeft u een vraag over ziekte of een andere arbeidsrechtelijke vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen