Financiële prikkel voor werknemer bij niet meewerken aan re-integratie

Werknemer werkt bij een schoonmaakbedrijf voor 38 uur. Werknemer is op enig moment ziek geworden. Werkgever heeft het loon van werknemer doorbetaald. De arts heeft later vastgesteld dat de werknemer weer in staat was om voor 4 uur werk te verrichten in plaats van de gebruikelijke 38 uur. Voor de overige 34 uur is werknemer volgens de arts nog niet in staat om arbeid te verrichten.

De werknemer weigert om 4 uur te werken, omdat hij niet in staat is om het werk te verrichten. Ook weigert de werknemer mee te werken aan redelijke voorschriften die zien op de passende arbeid.

Werkgever besluit door het nalaten van werknemer het loon geheel stop te zetten. De werknemer is het niet eens met de volledige loonstop, volgens hem kan slechts voor de 4 uur het loon worden ingehouden en niet voor de overige 34 uur.

Vraagstuk

Het gaat om de vraag hoe artikel 7:629 BW moet worden gelezen. In lid 3 van het desbetreffende artikel wordt omschreven wanneer de werknemer geen recht heeft op doorbetaling van het loon tijdens ziekte. Een van de gevallen die in lid 3 wordt geschetst, betreft de werknemer die zonder deugdelijke grond de passende arbeid weigert te verrichten.

Oordeel Hoge Raad

Er bestaat onduidelijkheid over het feit of een dergelijk geval zoals omschreven in artikel 7:629 lid 3 BW moet leiden tot geheel of gedeeltelijk verval van de loondoorbetalingsverplichting. Het moet een prikkel zijn voor de werknemer om mee te werken aan zijn re-integratie. Een werknemer zal over het algemeen het loon van 4 uur wel kunnen missen, maar niet het gehele loon. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat op grond van artikel 7:629 lid 3 sub c BW een volledige loonstop dient plaats te vinden.

Werknemers nemen dus een groot risico als zij weigeren om de passende arbeid te verrichten. Het moet een prikkel zijn voor de zieke werknemer om mee te bewegen en mee te werken aan zijn re-integratie. De sanctie moet afschrikwekkend werken, zodat werknemers serieus meewerken aan re-integratie.

Slechts in bepaalde omstandigheden is het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat het loon geheel vervalt. Tot deze omstandigheden hoort niet het geval dat sprake is van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Silver Advocaten

Heeft u een vraag over re-integratieverplichtingen of een andere arbeidsrechtelijke vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen