Geen vertrouwen in herstel leidt tot ontbinding arbeidsovereenkomst

Werknemer is in 2019 opnieuw bij werkgever in dienst getreden in de functie van anesthesiemedewerker. Werknemer heeft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In de arbeidsovereenkomst is een relatie- en concurrentiebeding met boetebeding opgenomen.

Op enig moment heeft werknemer zijn arbeidsovereenkomst opgezegd, omdat hij bij een andere werkgever in dienst kon treden. De nieuwe werkgever is een directe concurrent. Werkgever heeft geen bezwaar gemaakt tegen de opzegging, maar heeft werknemer wel gewezen op het relatie- en concurrentiebeding.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter heeft de vordering van werkgever afgewezen. De vordering hield in dat werkgever graag zou zien dat het werknemer verboden werd de werkzaamheden voor de nieuwe werkgever te laten uitvoeren. De kantonrechter heeft het concurrentiebeding geschorst. Werkgever heeft niet aangevoerd wat zijn belangen zijn ten aanzien van het concurrentiebeding. Werknemer heeft wel degelijk een belang bij de schorsing van het beding.

Oordeel hof

Werkgever is het niet eens met het oordeel van de kantonrechter. Volgens het hof is een concurrentiebeding bedoeld om het bedrijfsdebiet van een werkgever te beschermen. Uit het afwegen van de belangen van partijen blijkt dat het belang van werknemer (dat het concurrentiebeding niet geldt) zwaarder weegt dan het belang van werkgever.

Dat werknemer bij de concurrent gaat werken betekent niet zonder meer dat werkgever rechtstreeks in zijn debiet is aangetast. Er moet sprake zijn van voordeel doordat de betreffende werknemer essentiële informatie meeneemt over producten, diensten en/of werkprocessen of dat sprake is van een zodanige klantbinding dat daardoor bepaalde klanten zullen overstappen naar de nieuwe werkgever. In dit geval beschikt werknemer niet over informatie waarmee de concurrent voordeel kan doen. Daarnaast kan niet gesproken worden over een zodanige klantbinding dat werkgever terecht vreest dat klanten zullen overstappen.

Dat werkgever moeite heeft met het vinden van nieuw personeel leidt niet tot een ander oordeel, nu daar het concurrentiebeding niet voor bedoeld is. Werknemers zijn vrij in de keuze van een opvolgend dienstverband. Ook gaat werknemer er financieel een stukje op vooruit en zou werknemer minder reistijd en reiskosten hebben. Daarom is het voldoende aannemelijk dat werknemer een gerechtvaardigd belang heeft om bij de nieuwe werkgever aan de slag te gaan. De schorsing van het beding wordt gehandhaafd.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Silver Advocaten

Heeft u een vraag over het concurrentiebeding of een andere arbeidsrechtelijke vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen