Loonvordering wordt afgewezen wegens vervalste arbeidsovereenkomst

Betrokkene is in 2009 werkloos geworden en kan aanspraak maken op een IAOW-uitkering. Begin 2014 is bepaald dat betrokkene zal deelnemen aan een traject ‘Participatieplaatsen’. Er wordt een plaatsingsovereenkomst getekend voor 6 maanden. De aanspraak op een IOAW-uitkering blijft bestaan. Er wordt in oktober 2014 wederom een overeenkomst ondertekend onder dezelfde voorwaarden. Betrokkene ontvangt een premie voor haar deelname ter hoogte van 230 euro.

In 2016 heeft betrokkene aan de gemeente laten weten dat zij het standpunt inneemt dat een arbeidsovereenkomst is ontstaan. Daarom zou zij aanspraak kunnen maken op het salaris dat voor een functie van Medewerker Servicedesk staat voorgeschreven. De kantonrechter heeft geoordeeld dat het niet de bedoeling was om een arbeidsovereenkomst aan te gaan.

Oordeel Hoge Raad

Als een overeenkomst valt onder de omschrijving van artikel 7:610 BW is er sprake van een arbeidsovereenkomst. De uitleg van overeenkomsten staat los van de kwalificatievraag. Het gaat hier om de vraag of sprake is van een arbeidsovereenkomst of dat wordt gewerkt op een participatieplaats met behoud van uitkering. Er moet eerst aan de hand van de Haviltex-maatstaf worden vastgesteld wat de rechten en verplichtingen zijn die partijen zijn overeengekomen. Daarna moet worden gekeken of de overeenkomst kenmerken vertoont van een arbeidsovereenkomst. Er hoeft geen betekenis te worden toegekend aan het feit of partijen de bedoeling hadden om een arbeidsovereenkomst te sluiten. Dit is anders dan werd geoordeeld in het Groen/Schoevers arrest. Het gaat om de beoordeling of de rechten en verplichtingen al dan niet kunnen vallen onder de omschrijving van de arbeidsovereenkomst.

De uitkering en de premie die betrokkene ontving kunnen niet als loon worden aangemerkt. Daarom kan er hier geen sprake zijn van een arbeidsovereenkomst.

Kortom, de partijbedoeling bij het sluiten van de overeenkomst speelt geen rol. Er wordt verwacht dat overeenkomsten met ‘zelfstandigen’ voortaan niet meer als opdrachtovereenkomst worden bestempeld maar als arbeidsovereenkomst, nu de bedoeling/keuze van partijen geen rol speelt bij de kwalificatie.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Silver Advocaten

Heeft u een vraag over het aangaan of de kwalificatie van een arbeidsovereenkomst of een andere arbeidsrechtelijke vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen