Buitenlandse zieke werknemer mag zich laten onderzoek in thuisland

In 2019 hadden ongeveer 1,3 miljoen Nederlandse werknemers te maken met stress. Het verzuim wegens stress loopt voor werkgevers op in de miljarden euro’s per jaar.

Uit onderzoek van de TNO blijkt dat de kosten voor het uitvallen van werknemers met stress in 2018 3,1 miljard euro bedroeg. In 2017 was dit nog 2,8 miljard euro. De cijfers over 2019 en 2020 zijn nog niet bekend. TNO heeft aangegeven dat de verwachting is dat de kosten in die jaren niet zullen dalen, omdat sprake is van een crisis.

Werkstress is een risico van het verrichten van arbeid. In 2019 gaf 46% van de werkgevers aan dat zij werkstress als een belangrijk risico zien. 35% van de werknemers heeft toen aangegeven dat zij werkdruk en werkstress zien als een reden voor verzuim. Daarnaast is een stijging waar te nemen in de verzuimkosten per werknemer. In 2017 waren de kosten 8.100 euro en in 2018 bedroef dit 9.100 euro. Deze kosten worden vastgesteld aan de hand van loondoorbetaling bij verzuim. Aangezien de loonkosten in 2019 en 2020 zijn gestegen, zullen ook de verzuimkosten toenemen.

De TNO heeft in juli 2020 onderzocht of er werkstress is als gevolg van corona. Uit het onderzoek is gebleken dat de klachten rondom een burn-out stabiel zijn gebleven. Zowel in 2019 als begin van de crisis heeft 17% van de werkenden te maken met werkenden burn-outklachten. Er zijn verschillen merkbaar in de sectoren. In 2019 ervaarde werknemers in het onderwijs, de ICT sector en de zorg het vaakst burn-outklachten.

Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen van corona op langere termijn zullen zijn. Ook dit zal per sector weer verschillen. De verwachtingen zijn echter weinig hoopgevend.

Klik hier voor het volledige nieuwsartikel.

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen