Werknemer is terecht ontslagen wegens ‘stank’

KPMG heeft een onderzoek gehouden onder CEO’s. Het onderzoek is in februari en maart van dit jaar uitgevoerd. Diverse bestuursvoorzitters hebben aangegeven geen terugkeer naar ‘normaal’ te zien voordat het 2022 is. Een kwart denkt zelf dat de nieuwe werkwijze zelfs blijvend is. In 30% van de gevallen wordt gekozen voor een combinatie van thuiswerken en op kantoor. Als gevolg van de pandemie heeft in 25% van de bedrijven al een forse verandering plaatsgevonden in de bedrijfsvoering.

De helft van de CEO’s maakt zich zorgen om de toegang van werknemers tot een vaccin. Vele CEO’s zien een vaccin als voorwaarde voor werknemers om terug te keren naar kantoor. 90% overweegt aan werknemers een bewijs te vragen op het moment dat zij zijn gevaccineerd. Hierdoor zouden bedrijven de mogelijkheid hebben om maatwerk maatregelen te nemen om het personeel te beschermen.

In 30% van de gevallen bestaan zorgen over bereidheid onder werknemers om zich te vaccineren. Dit zou komen doordat er vragen rijzen over de veiligheid van sommige vaccins. Dit heeft invloed op de keuzes die werknemers maken.

CEO’s willen erop kunnen vertrouwen dat het personeel voldoende beschermd is tegen het virus. Op dat moment zijn de meeste CEO’s pas bereid om strategische beslissingen te nemen en investeringen te doen. Daarom is vertrouwen nodig.

Veel CEO’s zijn bezig met het uitwerken van een scenarioplanning. Tussen landen zijn de wijze van handelen immers anders. Dit is van invloed op de activiteiten van bedrijven. Dit kan als gevolg hebben dat niet ieder bedrijf op hetzelfde moment zicht heeft op economisch herstel.

Uit het onderzoek blijkt dat er ingrijpende maatregelen zijn genomen om de bedrijfsvoering aan te passen. Bestuurders zijn veel kritischer gaan kijken naar de positie die het bedrijf inneemt in de samenleving. Daardoor is meer betrokkenheid bestaat bij de sociale rol van het bedrijf.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Silver Advocaten

Heeft u een arbeidsrechtelijke vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Nesliham_Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen