Min-uren moeten onbetaald worden ingehaald

Een piloot, werkzaam bij KLM, is ten val gekomen bij een preflight check. Door de weersomstandigheden was gladheid ontstaan. De piloot stelt hierdoor schade te hebben geleden. Hij stelt KLM aansprakelijk en eist een schadevergoeding van 1 miljoen euro. Daarbij stelt de piloot zich op het standpunt dat KLM haar zorgplicht heeft geschonden en daardoor aansprakelijk is voor de schade.

Artikel 7:658 BW

Artikel 7:658 BW stelt dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die de werknemer lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Een uitzondering is denkbaar als de werkgever kan aantonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan of dat sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de werknemer. Over het algemeen is het moeilijk te bewijzen dat sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Het wetsartikel stelt eisen aan het veiligheidsniveau van de desbetreffende werkruimte, werktuigen en gereedschappen. Ook moet de werkgever toezicht houden op naleving van instructies en werkruimten en materialen behoorlijk onderhouden.

Zorgplicht omvat niet de huis-, tuin- en keukenongevallen

De zorgplicht van de werkgever gaat over het algemeen ver, maar schept geen absolute waarborg. De zorgplicht gaat niet dusdanig ver dat hier ook de huis-, tuin- en keukenongevallen onder vallen.

Oordeel rechtbank

De rechtbank heeft geoordeeld dat KLM aan haar zorgplicht heeft voldaan. Het gaat in dit geval om een alledaags gevaar dat kan optreden wanneer men over sneeuw en ijs loopt. Het is algemeen bekend dat de kans bestaat dat je daardoor ten val komt. Met dit dreigende gevaar dient rekening te worden gehouden. Dit is niet per definitie aan te merken als een gevaarlijke werksituatie. De werkgever had dan ook niet specifiek voor dit geval moeten waarschuwen.

De rechtbank oordeelde ook dat KLM niet verplicht was om speciaal schoeisel voor haar werknemers aan te schaffen. KLM mocht de werknemers de keuze laten om dergelijk schoeisel op een vlucht mee te nemen. Ook werd de mogelijkheid geboden om bij onverwacht optredende gladheid assistentie van grondpersoneel te vragen. Iedere werknemer draagt de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat haar of zijn uitrusting voor het werk geschikt is. De rechtbank heeft de vorderingen van de piloot afgewezen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Silver Advocaten

Heeft u een arbeidsrechtelijke vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wesley_van_Elven

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen