Tot twee keer toe is ontslag op staande voet niet rechtsgeldig

Werknemer voert werkzaamheden uit op een onderdeel van een groot bouwterrein. Toen werknemer naar de bouwkeet wilde keren, is door schuld van een onderaannemer een ongeval ontstaan. Om de bouwkeet te bereiken moest immers over het terrein van een ander bedrijf worden gelopen. Er viel een metalen schijf van 25 meter hoogte naar beneden. Werkgever had geen zeggenschap over dit deel van het terrein.

Werkgever stelt dat hij niet aansprakelijk kan worden gehouden voor de schade die werknemer heeft opgelopen. Werkgever voert aan dat de schade niet op de werkplek is ontstaan en dat werknemer zich niet meer op de eigenlijke plek bevond. Daardoor had de werkgever geen zeggenschap over dat deel van het terrein waar het ongeval plaatsvond.

Oordeel Hoge Raad

De zorgplicht van de werkgever geldt in beginsel ten aanzien van de veiligheid van zijn werknemers, met betrekking tot het gehele bouwterrein, ook voor het deel waarop derden werkzaamheden verrichten.

In een dergelijke situatie heeft de werkgever een zorgplicht voor het gehele bouwterrein op grond van artikel 7:658 BW. De werkgever moet als het ware de zorg van de veiligheid overlaten aan andere om aan zijn zorgplicht te kunnen voldoen. Hiervoor kunnen zowel de opdrachtgever, de hoofdaannemer of andere onderaannemers worden ingezet. Het betreft dan een hulppersoon, waarvoor de werkgever op gelijke wijze aansprakelijk is als zij tekortschieten (6:76 BW). Het betreft niet een aansprakelijkheid wegens eigen tekortschieten, maar een aansprakelijkheid voor de fout van een derde. Dit geldt ook indien werkgever geen zeggenschap heeft over deze derden. Werknemers van de hulppersonen mogen niet als hulppersoon worden gekwalificeerd.

Daarbij is het niet beslissend of de werkgever een zorgvuldig onderzoek heeft gedaan naar de veiligheidsmaatregelen, maar dat de derden de zorg voor veiligheid genoegzaam in acht hebben genomen. Dit komt erop neer dat ‘werkplek’ ruim moet worden geïnterpreteerd.

Kortom, de zorgplicht van de werkgever kan dus ook gelden voor een ongeval dat wel plaatsvond op het (bouw)terrein, maar over een deel waar werkgever geen zeggenschap over had. Dat de schade niet is ontstaan op de eigenlijke werkplek maakt niet dat de werkgever geen zorgplicht meer heeft.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Silver Advocaten

Heeft u een vraag over de werkgeversaansprakelijkheid of een andere arbeidsrechtelijke vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen