Ziek door ruzie over corona

Een chauffeur is sinds 2014 werkzaam bij PostNL. De werknemer is ervan overtuigd dat collega’s hem achtervolgen en bespioneren op verzoek van de AIVD. Werkgever maakt zich zorgen over de werknemer en besluit hem per 23 juli 2018 ziek te melden. Werknemer weigert mee te werken. Daardoor kan noch de bedrijfsarts noch de verzekeringsarts de arbeids(on)geschiktheid vaststellen.

Werkgever besluit het loon per 1 november 2018 stop te zetten. Op 22 februari 2019 wordt de overeenkomst tegen 1 april 2019 opgezegd. Er zou sprake zijn van een verstoorde arbeidsverhouding. Werknemer is het niet eens met de opzegging.

Oordeel kantonrechter

De werknemer verzoekt vernietiging van de opzegging, omdat sprake zou zijn van een opzegverbod (ziekte). Ook vordert de werknemer dat zijn loon per 1 november 2018 wordt doorbetaald. Werkgever besluit een zelfstandig ontbindingsverzoek in te dienen. Primair stelt de werkgever dat sprake is van verwijtbaar handelen en subsidiair dat sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding. Werkgever stelt dat zij onverschuldigd betaald loon op het bedrag van de transitievergoeding in mindering kan brengen.

De kantonrechter heeft geoordeeld dat het ontbindingsverzoek van de werkgever moet worden afgewezen. Gedurende de eerste twee jaar van ziekte geldt namelijk een opzegverbod. De loonvordering van werknemer wordt afgewezen. Indien blijkt dat de werknemer ziek is, kan hij alsnog het opgeschorte loon vorderen, re-integreren en wellicht weer werkzaamheden verrichten. Indien de werknemer ervoor kiest medewerking te blijven weigeren, dan heeft de werkgever de optie om alsnog ontbinding van de arbeidsovereenkomst te vragen.

Beoordeling hof

Werknemer stelt dat hij bereid is en in staat is om te werken. Hij zou niet ziek zijn en daarom zou niet van hem gevraagd kunnen worden om langs de bedrijfsarts te gaan. De werkgever stelt dat de arbeidsovereenkomst moet worden beëindigd op de e, g- of h-grond. Werknemer voert dan wel aan dat hij kan werken, maar heeft ook aangevoerd dat hij diverse collega’s en de bedrijfsarts niet vertrouwt. Zij worden door de werknemer beschuldigd van het voor de AIVD achtervolgen en bespioneren. Werkgever wil dat werknemer wordt veroordeeld om het onverschuldigd betaald salaris terug te betalen.

Het hof gaat ervan uit dat herplaatsing niet in de rede ligt. Werknemer zal opnieuw overtuigd raken dat hij wordt achtervolgd en/of bespioneerd. Tijdens het appel is de periode van twee jaar verstreken, waardoor het opzegverbod is komen te vervallen. Volgens het hof moet worden gesproken van een ernstige en duurzame verstoring van de arbeidsverhouding (g-grond). De arbeidsovereenkomst wordt beëindigd op grond van artikel 7:683 lid 5 BW. Werkgever moet een transitievergoeding betalen. Werknemer moet het onverschuldigd betaalde loon terugbetalen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Silver Advocaten

Werkgever en werknemer zijn samen verantwoordelijk voor reïntegratie bij ziekte. Wij kennen de weg en weten hoe te handelen. Ook wanneer uw werknemer onvoldoende meewerkt aan de reïntegratie kunnen wij u informeren over loonsancties. Heeft u hierover een vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen