Is detentie een reden voor ontslag op staande voet?

Werknemer is een productiemedewerker en werkzaam bij werkgever. Het gaat om een bedrijf dat zich bezighoudt met brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten. Werknemer verliest op enig moment zijn vingers tijdens het werk. Tijdens het uit elkaar halen van de brandblusser met een alligatorschaar is het gruwelijk misgegaan.

De werkgever heeft de andere dag schriftelijk de werknemer laten weten dat hij is ontslagen. Volgens werkgever heeft werknemer bewust roekeloos gehandeld toen hij zijn werkzaamheden aan het uitvoeren was. Werknemer heeft in dit geval zelf schade opgelopen, maar het was niet uitgesloten dat door de handelswijze van werknemer ook andere collega’s schade konden oplopen. Werknemer is al meer dan tien jaar in dienst en had moeten weten dat een alligatorschaar niet gebruikt kon worden voor het knippen van een brandblusser.

Werknemer is het niet eens met het ontslag. Werknemer heeft ontkend dat werkgever meermaals zou hebben gewaarschuwd. Daarbij wordt aangevoerd dat, als de blusser niet onder druk staat, het knippen van de brandblusser een klusje is dat vaker wordt uitgevoerd. Werknemer is op de hoogte van het feit dat hij een gevaarlijke situatie heeft gecreëerd. De vraag is of de werknemer ook bewust roekeloos heeft gehandeld: werknemer stelt van niet, werkgever vindt van wel.

Werkgever erkent dat veiligheidsregels niet schriftelijk zijn vastgelegd binnen het bedrijf. Daarbij komt het feit dat werknemer ontkent dat deze regels mondeling zijn overgebracht. Werkgever stelt dat werknemer wel vaker niet luistert als er iets wordt medegedeeld. Werknemer stelt dat sprake is van cognitieve beperkingen; werkgever ontkent. Werkgever stelt dat ook twee andere collega’s in gevaar zijn gebracht, hetgeen werknemer betwist.

Oordeel kantonrechter

Het knippen van brandblussers is inderdaad zeer risicovol. Het was de taak van werknemer om diverse aluminium materialen vrij te maken van ijzer. Daarom heeft werknemer besloten de brandblusser door te knippen. Als werkgever inderdaad de intentie had dat werknemer niet goed luisterde naar instructies, had zij er zorg voor moeten dragen dat de instructies expliciet duidelijk waren voor werknemer. Werkgever heeft daarnaast nog andere feiten willen aanhalen, die dateren van 2 tot 4 jaar geleden. Dit heeft eerder ook niet geleid tot het nemen van maatregelen.

Werknemer heeft zich volgens de rechter niet schuldig gemaakt aan bewust roekeloos handelen. Er is sprake van een arbeidsongeval, waarbij werknemer zelf alleen de medische gevolgen van ondervindt.

De kantonrechter komt tot het oordeel dat het ontslag ten onrechte is gegeven. Werknemer moet weer tot de werkzaamheden worden toegelaten, voor zover deze werkzaamheden wegens het letsel nog kunnen worden uitgevoerd. De arbeidsovereenkomst is nooit geëindigd. Werkgever moet het achterstallig loon betalen en moet de proceskosten betalen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Silver Advocaten

Heeft u een arbeidsrechtelijke vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen