Werknemer valt met vuilniszakken maar geen zorgplichtschending

Een werknemer werkt via een uitzendbureau bij een thuiszorgorganisatie. Het gaat om het leveren van huishoudelijke hulp op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

In januari 2015 is werknemer met volle vuilniszakken heen en weer in het kader van hulp voor een rolstoelgebonden cliënt. Toen werknemer de vuilniszakken wilde buitenzetten, riep cliënt de werknemer terug.

Werknemer stelt dat tijdens het omdraaien, hij het evenwicht heeft verloren en daardoor met de schouder tegen de deurpost is gebotst. Volgens werknemer komt het ongeluk door de instructies van de thuiszorgorganisatie. Die heeft namelijk geïnstrueerd om de vuilniszakken van je af te houden. Werknemer wil schadevergoeding van de werkgever. Werkgever zou niet aan de zorgplicht hebben voldaan. Niemand heeft het ongeval van werknemer zien gebeuren. Wel heeft de rolstoelgebonden cliënt een bons gehoord.

Niet ieder denkbaar gevaar hoeft te worden beschermd

De rechter gaat uit van de stelling van werknemer. De zorgplicht van de werkgever stelt hoge eisen (7:658 BW). Zo moet de werkplek veilig zijn. De zorgplicht gaat niet zo ver dat elk denkbaar gevaar door de werknemer moet worden beschermd. Van werknemer mag worden verwacht dat hij voldoende oplet in situaties die zich in het normale dagelijkse leven afspelen. De werkgever hoeft hiervoor geen extra maatregelen te treffen of hiervoor te waarschuwen.

Werkgever had instructies gegeven

De thuiszorgorganisatie had de volgende instructie gegeven: vuilniszakken niet te dicht bij het lichaam houden en niet langs de benen laten schuren. Indien in de zakken scherpe voorwerpen zitten, raakt de werknemer op deze manier niet gewond. De rechter heeft geoordeeld dat dit terecht is geïnstrueerd in verband met veiligheid en hygiëne. Werkgever had geen nadere instructies hoeven te verstrekken, mede gezien het feit dat het dragen van vuilniszakken valt onder dagelijkse huishoudelijke taken. Voor dit werk waren geen speciale schoenen vereist. Ook was sprake van gebruikelijke vloerbedekking.

Tijdsdruk speelt geen rol

Daarnaast heeft werknemer aangevoerd dat onder tijdsdruk moest worden gewerkt. Dit maakt nog niet dat de werkgever de zorgplicht schendt. De val is niet door tijdsdruk veroorzaakt, maar door een ongelukkige actie. Het verzoek tot schadevergoeding wordt afgewezen.

Kortom, de zorgplicht van een werkgever gaat ver. Daar valt ook een veilige werkplek onder. Maar niet alle gevallen kunnen eronder worden geschaard.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Silver Advocaten

Heeft u een vraag over de werkgeversaansprakelijkheid of een andere arbeidsrechtelijke vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen