Werknemer onterecht op staande voet ontslagen ondanks het onacceptabele gedrag van zijn vriendin

Werkneemster is in april 2020 gaan werken voor een distributiebedrijf. Het gaat om afhandeling en verzending van bestellingen die via webshops worden geplaatst. In de huisregels van werkgever staat opgenomen dat van werknemers wordt verwacht dat zij 10 minuten voor aanvang van hun dienst op het werk aanwezig zijn. In die tijd worden door de leidinggevende instructies gegeven, zodat de diensten van werknemers naadloos op elkaar kunnen worden afgestemd. Deze regels zijn bij aanvang van het dienstverband overhandigd en ondertekend.

Werkneemster is meermaals niet 10 minuten voor aanvang aanwezig. Zij is hiervoor meermaals gewaarschuwd. Werkgever is op een gegeven moment over gegaan op een ontslag op staande voet. Werkneemster zou niet altijd tien minuten vóór het begin van haar werk aanwezig zijn geweest.

Werkneemster was het niet eens met het ontslag en besloot naar de rechter te stappen. Zij vordert doorbetaling van loon en een transitievergoeding dan wel een billijke vergoeding. Werkgever verzoekt de arbeidsovereenkomst alsnog te ontbinden indien het ontslag op staande voet geen stand kan houden.

Oordeel kantonrechter

Volgens de kantonrechter bestaat er in dit geval geen reden voor een ontslag op staande voet. Als de werkgever het zo belangrijk vond dat werknemers eerder aanwezig waren voordat de dienst begon, dan moet de werkgever ook voor deze tijd betalen. Het gaat dan immers om reguliere werktijd.

Het ontslag wordt nietig verklaard; er vindt geen herstel plaats van het dienstverband. Werkgever moet aan werkneemster salaris betalen, maar ook een ontslagvergoeding en juridische kosten. Het gaat om een bedrag van bijna 6000 euro. Werkneemster gaat niet meer aan de slag bij werkgever nu zij inmiddels elders werk heeft gevonden.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Silver Advocaten

Heeft u een vraag over ontslag of een andere arbeidsrechtelijke vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Nesliham_Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen