Ingrijpende veranderingen van invloed op relatie met werknemers

Werknemer is op 1 april 1987 bij werkgever in dienst getreden als assistent-accountant. De arbeidsovereenkomst wordt later omgezet in een onbepaalde tijd contract. In 1997 ontvangt werknemer een exemplaar van de nieuwe arbeidsvoorwaarden, met een nieuw concurrentiebeding daarin opgenomen. Werknemer heeft de arbeidsvoorwaarden ondertekend en de brief teruggestuurd naar zijn werkgever. In 2003 ontvangt werknemer wederom nieuwe arbeidsvoorwaarden. Werknemer besluit deze niet voor akkoord te ondertekenen.

Op enig moment zegt werknemer zijn arbeidsovereenkomst op en gaat voor een concurrent werken. Nog voordat werknemer in dienst is getreden bij de nieuwe werkgever, heeft de oude werkgever gewezen op het concurrentiebeding die van toepassing is voor werknemer.

Werknemer is het niet eens met het beding en start een kort geding. Werknemer verzoek om schorsing dan wel matiging van het beding. Hij stelt dat het beding niet rechtsgeldig overeen is gekomen, aangezien in 1997 de arbeidsvoorwaarden niet zijn ondertekend. De kantonrechter twijfelt of is voldaan aan het schriftelijkheidsvereiste en wijst de vordering toe. Werkgever is het niet eens met de beslissing. Het hof wijst de vorderingen af omdat wel is voldaan aan het schriftelijkheidsvereiste. Het zou niet nodig zijn dat de arbeidsvoorwaarden zelf worden ondertekend. Er is immers op een andere manier ingestemd met de voorwaarden.

Een concurrentiebeding moet schriftelijk overeen zijn gekomen om geldig te zijn. Vaak wordt een dergelijk beding in de arbeidsovereenkomst opgenomen, die de werknemer ondertekend. Een begeleidende brief ondertekenen kan voldoende zijn, de arbeidsvoorwaarden hoeven niet zelf ondertekend te zijn. Dit is een geldige overeenkomst. Het komt echter ook voor dat een concurrentiebeding is opgenomen in een personeelshandboek of dat er sprake is van een cao waarin een beding staat.

Met het schriftelijkheidsvereiste wordt gewaarborgd dat de werknemer de gevolgen van een dergelijk beding goed heeft overwogen. In het arrest worden door de Hoge Raad verschillende opties gegeven, waardoor nog steeds aan de schriftelijkheidseis is voldaan. Het gaat om de volgende situaties:

  • In de door werknemer getekende arbeidsovereenkomst is het concurrentiebeding zelf opgenomen;
  • In de door werknemer getekende arbeidsovereenkomst is het concurrentiebeding genoemd en is een bijlage meegestuurd;
  • De door werknemer getekende arbeidsovereenkomst omvat een verwijzing naar een bijlage en de bijlage inhoudend een concurrentiebeding is getekend;
  • Het concurrentiebeding is niet als bijlage toegevoegd, maar de werknemer verklaart uitdrukkelijk in te stemmen met het beding.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Silver Advocaten

Heeft u een vraag over een concurrentiebeding of een andere arbeidsrechtelijke vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen