Werknemer kan geen aanspraak maken op loon

Sinds juni 2018 is werknemer bij werkgever in dienst op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Eind november 2019 spreekt werknemer de werkgever aan dat hij nog geen loon heeft ontvangen. Tussen werkgever en werknemer vindt een gesprek plaats. In dat gesprek stelt werkgever het handelen en functioneren van werknemer aan de orde. De andere dag is alsnog het loon aan werknemer betaald.

Werknemer komt op enig moment niet meer opdagen wegens een arbeidsconflict. Werknemer laat via een berichtje via Whatsapp weten dat hij niet in staat is om naar het werk te komen. Werkgever heeft aangegeven een beëindigingsovereenkomst te willen voorleggen. Tussen partijen is geen overeenstemming bereikt. Werknemer heeft geen werkzaamheden verricht in december 2019. Werkgever heeft besloten geen loon meer aan werknemer te betalen (omdat ook niet is gewerkt).

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter besluit de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens een verstoorde arbeidsrelatie. Werkgever moet het achterstallig loon tot aan de datum van ontbinding aan werknemer betalen en een transitievergoeding voldoen.

Oordeel hof

Het hof komt echter tot een ander oordeel. Tegen het ontslag wordt niet opgekomen, waardoor de ontbinding vaststaat. Er kan niet worden gesproken over een ziekmelding, daar waar werkgever dit ook betwist. Er kan niet worden gesproken over een loondoorbetaling wegens ziekte. Ook heeft werknemer niet aangeboden om weer werkzaamheden te verrichten. Daarom moet het voor rekening van werknemer zelf komen dat hij gedurende een periode niet heeft gewerkt. Daarom heeft werknemer geen recht op loondoorbetaling, alleen ten aanzien van de maand december. In december is onderhandeld over een beëindiging, dit kan niet voor rekening van werknemer komen. Er bestaat geen aanspraak op loon over de maand januari, omdat in die maand geen werkzaamheden meer zijn verricht.

Het hof kan niet bepalen dat de datum van ontbinding van de overeenkomst verder in het verleden moet worden geplaatst. Een ontbinding per 1 december 2019 kan dan ook niet in hoger beroep worden gerealiseerd. Tevens kan niet worden gesteld dat werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Daarom kan werknemer aanspraak maken op de ontslagvergoeding.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen