Geen nieuw recht op loon bij 104 weken ‘opgemaakt’ en opnieuw ziek

Werknemer is in 1980 bij werkgever in dienst getreden in de functie van dakdekker. Op de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer is een cao van toepassing. In die cao is bepaald dat een werknemer geen werkzaamheden voor een derde mag verrichten zonder dat werkgever hiervoor toestemming heeft gegeven. Het moet dan gaan om het verrichten van werkzaamheden die in de sfeer liggen waarmee het bedrijf van werkgever zich bezighoudt.

In het bedrijfsreglement staat dat indien werknemer ziek is, geen arbeid mag worden verricht, tenzij dit bijdraagt aan het herstel van de gezondheid én is voorgeschreven door de arbodienst. Daarnaast moeten werknemers zich houden aan het verzuimprotocol en aanwijzingen van de artsen opvolgen. Op 18 mei 2009 heeft betreffende werknemer het bedrijfsreglement voor akkoord ondertekend.

Werknemer is op 27 mei 2019 arbeidsongeschikt geworden. De bedrijfsarts heeft geoordeeld dat er geen mogelijkheden zijn om te werken of om aangepast werk te verrichten. Op enig moment is gebleken dat werknemer werkzaamheden aan daken verricht bij een derde. Werkgever heeft werknemer hierop aangesproken, maar werknemer bleef keer op keer liegen en stelde dat hij gewoon thuis was. Werkgever heeft toen foto- en video-opnames aan werknemer laten zien en besloten hem op staande voet te ontslaan. Het ontslag is per brief bevestigd.

Oordeel kantonrechter

Werknemer is het niet eens met het ontslag. Werknemer heeft de nietigheid van het ontslag ingeroepen en doet een beroep op de wedertewerkstelling en loondoorbetaling. Primair heeft werknemer verzocht de opzegging te vernietigen en het loon door te betalen. Subsidiair wordt verzocht om een transitievergoeding, een billijke vergoeding en een gefixeerde schadevergoeding. Werkgever heeft een verzoek tot voorwaardelijke ontbindingen ingediend. De kantonrechter heeft de verzoeken van werknemer afgewezen.

Oordeel hof

Het komt neer op het feit dat werknemer zich niet als goed werknemer heeft gedragen, omdat tijdens de volledige arbeidsongeschiktheid werkzaamheden zijn verricht. De handelingen zijn volgens werknemer in strijd met de cao en het bedrijfsreglement. Ook treft werknemer verwijt omdat hij meermaals heeft gelogen over de werkzaamheden.

Werknemer is op 28 februari 2020 volledig arbeidsongeschikt verklaard. Werknemer heeft de inhoud en juistheid van de foto’s en videobeelden niet betwist. Uit dit materiaal blijkt dat werknemer tot veel meer in staat is dan dat hij werkgever en bedrijfsarts heeft voorgehouden. Ook heeft werknemer uiteindelijk erkend dat hij enkele werkzaamheden heeft verricht. Hierdoor is in strijd met het advies van de bedrijfsarts gehandeld. Daarnaast heeft werknemer hardnekkig gelogen. Pas toen werkgever met bewijs kwam heeft werknemer erkend werkzaamheden te hebben verricht. Dit kan worden gekwalificeerd als een ernstige misdraging die het vertrouwen tussen hem en werkgever ernstig heeft aangetast.

De gedragingen van werknemer leveren een dringende reden op voor een ontslag op staande voet. Ondanks dat het ontslag ingrijpende gevolgen zal hebben voor werknemer, zijn de gedragingen van werknemer van dien aard dat zij een ontslag op staande voet rechtvaardigen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Silver Advocaten

Heeft u een vraag over ontslag op staande voet of een andere arbeidsrechtelijke vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen