Min-uren moeten onbetaald worden ingehaald

Werknemer is werkzaam als kraanmachinist in de haven. Werknemer heeft een hevige niesbui. De grijper komt daardoor in beweging. Daardoor is een flinke schade ontstaan. Werknemer heeft de bovenkant van een grote stapel containers geraakt. De containers zijn gaan schuiven. Het is niet de eerste keer dat werknemer schade heeft veroorzaakt. In zijn dossier staan schadegevallen opgenomen uit 2016, 2017, 2018 en 2019. Eerder dit jaar had werknemer ook al schade veroorzaakt.

Werkgever heeft werknemer eerder per brief al dringend verzocht om de werkzaamheden met meer zorgvuldigheid, veiligheid maar ook aandacht uit te voeren. Werkgever besluit door de nieuwe schade werknemer in een lagere functie te plaatsen, waardoor hij fors minder salaris krijgt.

In de cao en het handboek staat opgenomen dat de directeur sancties kan opleggen, wat kan leiden tot ontslag of schorsing, het inhouden van loon, één niveau terug worden geplaatst in functie of plaatsing in een ander werkschema. Voordat tot een van de sancties kan worden overgegaan, moet de commissie zich over de zaak buigen.

De commissie gelooft niet in de niesbui en verwijst daarbij naar het roekeloze gedrag van werknemer in het verleden. De commissie komt tot de conclusie dat werknemer niet geschikt is voor de functie. De commissie heeft besloten om werknemer voor onbepaalde tijd terug te plaatsen in functie en salaris.

Werknemer is het niet eens met de terugplaatsing en besluit naar de rechter te stappen. Werknemer stelt dat hij niet roekeloos heeft gehandeld en ook geen regels of verplichtingen door hem zijn geschonden. Werknemer stelt dat werkgever het recht niet heeft om de functie te wijzigen, nu geen eenzijdig wijzigingsbeding is overeengekomen (artikel 7:613 van het Burgerlijk Wetboek). In de cao staat wel een dergelijke bepaling, maar daar wordt gesproken over een terugplaatsing voor bepaalde tijd, in één functie lager. In dit geval gaat het om twee niveaus achteruitgang voor onbepaalde tijd.

Werkgever stelt dat hij wel een recht heeft om functie en salaris te wijzigen. Als dit niet het geval is, dan zou hij alsnog de bevoegdheid hebben via het goed werknemerschap en werkgeverschap (artikel 7:611 BW).

Oordeel kantonrechter

Kantonrechter is het met werknemer eens dat de werkgever het recht niet kan ontlenen uit een eenzijdig wijzigingsbeding uit de cao en het regelingenboek. Daarin is immers alleen overeengekomen dat terugplaatsing voor bepaalde tijd, in één functie lager als sanctie kan worden opgelegd. In dit geval gaat het om twee niveaus achteruitgang dat nergens als mogelijke sanctie is genoemd.

Vervolgens beoordeelt de rechter of een beroep op artikel 7:611 BW kan slagen. In het kader van goed werknemerschap moet werknemer ingaan op redelijke voorstellen van de werkgever die verband houden met gewijzigde omstandigheden. In het kader van goed werkgeverschap mag werkgever geen maatregelen nemen die in redelijkheid niet van de werknemer kunnen worden gevergd.

Kantonrechter stelt dat werknemer aanmerkelijk onoplettend, onvoorzichtig en verwijtbaar heeft gehandeld. Ook is niet gebleken dat werknemer niet op de hoogte was van de geldende veiligheidsvoorschriften of werkinstructies. Werknemer heeft zich niet aan de instructies gehouden, waardoor een aanzienlijke schade is ontstaan. Ook is een zeer gevaarlijke situatie gecreëerd voor andere personen. Werknemer was eerder al schriftelijk gewaarschuwd. Binnen het bedrijf is het ook tamelijk uitzonderlijk dat iemand jaar na jaar schades veroorzaakt.

De kantonrechter komt tot het oordeel dat werkgever niet buiten het boekje heeft gehandeld door werknemer voor onbepaalde tijd terug te plaatsen in functie en salaris, ondanks de ingrijpende gevolgen. De eenzijdige functiewijziging kan door middel van de toets van goed werkgeverschap worden gerealiseerd.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Silver Advocaten

Heeft u een arbeidsrechtelijke vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Nesliham_Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen