Werkneemster krijgt onterecht ontslag op staande voet

Werkneemster is sinds 2007 in dienst bij werkgever. Er zijn op enig moment meldingen binnengekomen dat er morfinepleisters missen. Er zijn een aantal camera’s weggehangen. Werkneemster heeft haar verpleegwerkzaamheden bij een patiënt uitgevoerd. De werkneemster zag de camera’s en heeft deze in een zak gestopt. Werkgever heeft de camerabeelden dezelfde dag nog bekeken. Werkneemster is op staande voet ontslagen. Werkneemster zou zich volgens werkgever schuldig hebben gemaakt aan diefstal en mishandeling.

Werkneemster is het niet eens met het ontslag op staande voet. Zij verzoekt om vernietiging van het ontslag op staande voet, loondoorbetaling en wedertewerkstelling.

Oordeel kantonrechter

Het ontslag op staande voet houdt geen stand. Het gaat om een samengestelde ontslaggrond, namelijk diefstal en mishandeling. Werkgever heeft nagelaten om de ontslaggronden te kwalificeren als dringende reden (zowel apart als tezamen). Ook zijn de feiten niet vast komen te staan. Er kan sprake zijn van een dringende reden, ook als een deel van de aangevoerde dringende reden vast komt te staan.

Onder mishandeling moet worden verstaan het toebrengen van lichamelijk letsel. Daarvan kan in dit geval niet worden gesproken. Werkgever heeft geen medische informatie overlegd waaruit de mishandeling zou kunnen blijken. De mishandeling is niet vast komen te staan.

Omdat een deel van de samengestelde ontslaggrond niet in rechte is komen vast te staan, en werkgever niet heeft gesteld dat het andere feit op zichzelf een dringende reden kan zijn voor ontslag, kan niet worden gesproken over een rechtsgeldig ontslag op staande voet. De verzoeken van de werkneemster worden toegewezen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Silver Advocaten

Heeft u een vraag over ontslag op staande voet of een andere arbeidsrechtelijke vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen