Min-uren moeten onbetaald worden ingehaald

Werkgever heeft werknemer op enig moment ontslagen. Op dat moment heeft werknemer zes jaar voor werkgever gewerkt. Werkgever besluit om de doordoorbetaling te staken. De werknemer is het niet eens met het ontslag en heeft zich beschikbaar gesteld voor werkzaamheden. Werknemer wordt ziek van de omstandigheden. Tussen partijen is gecorrespondeerd. Het ontslag wordt ingetrokken. De werkgever heeft het achterstallige salaris echt niet betaald.

De rechter heeft de werkgever verplicht om het achterstallige salaris te betalen, maar nog gaat de werkgever niet over tot betaling. Er wordt een deurwaarder ingeschakeld om het bedrag te incasseren. Werkgever houdt zijn poot stijf en stelt dat hij het bedrag niet kan betalen wegens de coronapandemie. Daarom heeft werknemer om ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzocht.

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst

Het gaat om de vraag of werknemer in dat geval aanspraak kan maken op een transitievergoeding. De werknemer is al een jaar ziek; werkgever heeft nog geen enkele re-integratie inspanningen geleverd. De werknemer verzocht om een transitievergoeding en een billijke vergoeding, wegens verwijtbaar handelen door werkgever. Eveneens stelt werknemer dat het concurrentie-, relatie- en studiekostenbeding ook niet geldig is.

Werkgever verzet zich niet tegen de ontbinding, maar wel tegen de transitievergoeding en een billijke vergoeding. Er zou geen sprake zijn van onwil, maar onmacht. Het bedrijf heeft te kampen met maatregelen rondom corona.

Ernstig verwijtbaar handelen

In beginsel heeft een werknemer die zelf ontslag neemt geen recht op een transitievergoeding. Een uitzondering is opgenomen in artikel 7:673 lid 1 sub b onder 2 BW. Het moet dan gaan om een werkgever die zich schuldig maakt aan ernstig verwijtbaar handelen of nalaten. Dit is een hoge maatstaf. Er kan alleen aanspraak worden gemaakt op de uitzondering als de werkgever ‘grovelijk de verplichtingen niet nakomt die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst’. Het niet tijdig en volledig betalen van het salaris kan worden aangemerkt als verwijtbaar handelen. Werknemer is in de financiële moeilijkheden gekomen terwijl hij ziek was.

Naar het oordeel van de kantonrechter heeft werknemer recht op een transitievergoeding. Ook heeft werknemer recht op een billijke vergoeding van 10.000 euro.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Silver Advocaten

Heeft u een vraag over de vergoedingen of een andere arbeidsrechtelijke vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen