Een concept overeenkomst kan kwalificeren als een arbeidsovereenkomst

Werkgever organiseert een jaarlijks kantooruitje. Tijdens het uitje, een ballonvaart, heeft een werkneemster schade geleden. Tijdens de landing is schade ontstaan, waardoor werkneemster voor een deel arbeidsongeschikt is geraakt. Werkgever had ervoor gekozen het uitje niet bekend te maken. Hierdoor werden de werknemers min of meer verplicht om aan de risicovolle activiteit deel te nemen.

De verzekeraar van werkgever heeft aangegeven de schade te vergoeden, onder voorbehoud van limitering op grond van de Wet Luchtvervoer. Werkneemster vordert een volledige schadevergoeding en beroep zich daarbij op artikel 6:162 BW, 6:76 BW en 7:658 BW.

Oordeel

Het wetsartikel 7:658 BW kan in deze situatie niet van toepassing worden verklaard, nu het gaat over een uitje waar de werkgever geen bevoegdheid had om instructies te geven. Volgens de rechtbank is de werkgever aansprakelijk op grond van artikel 7:611 BW. Het betreft de verzekeringsplicht die de werkgever heeft. Er is immers een bepaalde mate van een functioneel verband. Ook waren de risico’s kenbaar.

Kennelijk heeft werkgever zich verzekerd voor eventuele financiële gevolgen van ongevallen. Door het uitje geheim te houden, heeft hij alle risico’s genomen zonder medeweten van de werknemers. Van werknemers kan in de regel worden verwacht dat zij deelnemen aan georganiseerde kantooruitjes.

De rechtbank oordeelt dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade van werkneemster, nu sprake is van een bijzondere omstandigheid. Partijen kunnen zich nader uitlaten over de toepassing van artikel 7:611 BW.

Bij eindvonnis heeft de rechtbank geoordeeld dat werkgever aansprakelijk is. Dat geen sprake is van een verkeersongeval, maakt dit niet anders. Werkgever heeft ervoor gekozen zijn werknemers in een onbekende, gevaarlijke situatie te brengen. Werknemers konden zich lastig onttrekken aan de situatie. Werkgever moet de schade vergoeden. Een deel van de schade kan worden verhaald op de ballonvaarder in het kader van de Wet Luchtvervoer. Het andere deel komt voor rekening en risico van de werkgever zelf.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Silver Advocaten

Heeft u een vraag over de werkgeversaansprakelijkheid of een andere arbeidsrechtelijke vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen