Is detentie een reden voor ontslag op staande voet?

Werknemers zijn werkzaam bij werkgever op basis van een arbeidsovereenkomst. Op de arbeidsovereenkomst is de AVSN van toepassing, waarin een eenzijdig wijzigingsbeding en een collectieve structurele loonsverhoging zijn opgenomen. Werkgever heeft op enig moment besloten, met instemming van de OR, om een eenzijdige wijziging in de arbeidsvoorwaarden aan te brengen in verband met de coronacrisis. Meer concreet heeft werkgever besloten de loonsverhogingen tijdelijk uit te stellen. Ook wordt van werknemers gevraagd om een deel van het vakantiesaldo in te leveren.

Een aantal werknemers zijn een procedure gestart. Zij vorderen een verklaring van recht dat de wijziging onrechtmatig is en dat de werkgever wordt veroordeeld om de vervallen vakantie-uren bij te schrijven en toekenning van de loonsverhogingen. Werknemers stellen dat werkgever geen zwaarwegend belang heeft om een eenzijdige wijziging te realiseren. Zij voeren aan dat de coronacrisis een vervelende situatie is, maar dat deze niet voor rekening van werknemers dient te komen.

Oordeel kantonrechter

Partijen verschillen van mening of werkgever al dan niet maatregelen mocht treffen die haar werknemers raakt. Werkgever heeft een bedrijfseconomisch belang. Door de maatregelen kon werkgever op korte termijn haar liquiditeitspositie verbeteren. Daarnaast is van belang dat de OR met de maatregelen heeft ingestemd en het niet gaat om een loonoffer, maar tijdelijke uitstel. Volgens de kantonrechter heeft de werkgever ten aanzien van het uitstellen van de loonsverhogingen een zwaarwegend belang. Dit geldt echter niet ten aanzien van de vakantiedagen. Het doel van de vakantiedagen, namelijk recuperatie, weegt zwaarder dan het belang van werkgever. Meegewogen wordt het feit dat werknemers tijdens de lockdown werkzaamheden hebben verricht en op sommige werknemers extra druk kwam te liggen. Daarom heeft werkgever geen zwaarwichtig belang ten aanzien van de vakantiedagen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Silver Advocaten

Heeft u een vraag over de werkgeversaansprakelijkheid of een andere arbeidsrechtelijke vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen