Werkgever heeft ernstig verwijtbaar gehandeld

Container Solutions is een bedrijf dat zich bezighoudt met informatietechnologie. Zij helpt klanten om software en applicaties te laten werken. Daarvoor sluiten klanten een contract af met het bedrijf. Werknemer is sinds januari 2019 in dienst op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Op enig moment is zijn contract verlengd tot januari 2021. De werknemer ontvangt voor een 40-urige werkweek een salaris van 9.300 euro bruto per maand, exclusief vakantiegeld. Ook heeft werknemer recht op de fiscale 30% regeling.

Op 26 maart 2020 heeft de directie tijdens een vergadering kenbaar gemaakt dat alle salarissen van werknemers met gemiddeld 25% zou worden verlaagd. Dit moet het gevolg van het te verwachten verlies vanwege de Coronacrisis opvangen. Werknemer was niet bij de vergadering aanwezig, omdat hij een zakelijke afspraak had. Later is aan werknemer een samenvatting gegeven van de inhoud van de vergadering.

Op 31 maart 2020 zijn brieven verzonden waarin staat dat het salaris per 1 april met 25% zou worden verlaagd. De situatie zou per 30 juni 2020 opnieuw worden bekeken. De werknemer heeft de brief niet voor akkoord getekend. De werknemers moesten kiezen tussen ontslag of instemming met de salarisverlaging. 99% van de werknemers heeft ingestemd met de verlaging van het salaris. Op 1 mei heeft werknemer een officiële waarschuwing gekregen wegens het niet instemmen met de salarisverlaging. Vervolgens is de werknemer op 6 mei 2020 uit het team gezet.

Vordering

In voorlopige voorziening: Werknemer vordert van werkgever het achterstallig loon en vakantiegeld, vermeerderd met wettelijke verhoging en wettelijke rente. In de hoofdzaak: Werknemer is het niet eens met de verlaging en verzoekt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens een verstoorde arbeidsverhouding. De arbeidsverhouding is volgens werknemer verstoord doordat de werkgever het salaris heeft verlaagd, terwijl de werknemer niet had ingestemd. Daarna heeft werknemer een officiële waarschuwing gekregen en is hij uit het team gezet. De werkgever heeft geen bezwaar aangevoerd tegen de ontbinding, maar wel tegen het doorbetalen van het volledige salaris. De werkgever heeft op de zitting laten weten dat op 1 juli 2020 de volledige salarissen weer zouden worden betaald.

Beoordeling

Het is overduidelijk dat sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding, nu beide partijen willen dat de arbeidsovereenkomst eindigt. De kantonrechter ziet de waarschuwing en het feit dat de werknemer uit het team is gezet, als een straf. De werkgever heeft hierdoor ernstig verwijtbaar gehandeld. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat dit zich alleen voordoet als “een werkgever grovelijk de verplichtingen niet nakomt die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst en er als gevolg daarvan een verstoorde arbeidsverhouding ontstaat”. Een werkgever kan het salaris van zijn werknemers niet eenzijdig verlagen. De werknemer moet met de verlaging instemmen.

De werkgever beroept zich op het feit dat het bedrijf verkeerde in een noodsituatie en dat 98% van de werknemers met de verlaging hebben ingestemd. De werkgever stelt dat het om een forse verlaging gaat, maar dit slecht van tijdelijke aard is. In de toekomst zou de werknemer daarvoor een compensatie ontvangen.

Het valt de werkgever ernstig te verwijten hoe hij is omgegaan met de afwijzing van de salarisverlaging. De kantonrechter ziet de waarschuwing en het feit dat de werknemer uit het team is gezet, als een straf voor het niet akkoord gaan met de verlaging van het salaris. Van een goed werkgever wordt verwacht anders om te gaan met zijn werknemers.

De kantonrechter gaat over tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De werknemer krijgt een billijke vergoeding en transitievergoeding. Ook moet de werkgever het volledige loon betalen aan de werknemer, vermeerderd met de wettelijke rente en wettelijke verhoging.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Silver Advocaten

Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit artikel, kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat van Silver Advocaten B.V. te Waalwijk.

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen