Werkneemster krijgt onterecht ontslag op staande voet

Een bedrijf wisselt van eigenaar. De nieuwe eigenaar stelt de werknemers voor een keuze. Ze moeten of meegaan in de nieuwe werkwijze en zich gemotiveerd opstellen of de organisatie verlaten. Een van de werknemers van het bedrijf kiest voor het laatste en laat zijn werk per direct liggen. De nieuwe eigenaar is niet blij met de handelswijze van de werknemer. Werkgever stelt zich op het standpunt dat werknemer hem een vergoeding moet betalen, nu hij onregelmatig heeft opgezegd.

Opzegtermijn

Volgens artikel 7:672 lid 10 BW moeten zowel werknemers als werkgevers zich houden aan de opzegtermijn. Indien zij dit niet doen, zijn er consequenties. Wanneer een werknemer zijn arbeidsovereenkomst opzegt, moet de werkgever hiervan minimaal 1 maand van te voren over op de hoogte worden gebracht. Voor werkgevers is dit een termijn die wordt berekend aan de hand van het aantal jaren dat werknemer in dienst is geweest.

Te veel loon betaald

Daarnaast heeft werkgever zich op het standpunt gesteld dat te veel loon is betaald, doordat de salarisadministratie niet op orde zou zijn geweest. Daarnaast heeft werkgever aangevoerd dat hij niet had bedoeld dat partijen zomaar het werk konden neerleggen.

Werknemer is niet gewezen op mogelijke consequenties

Werknemer kan zich niet vinden in hetgeen de werkgever heeft aangevoerd. Werknemer stelt zich dan ook op het standpunt dat de werkgever hem nog loon verschuldigd is wegens niet-genoten vakantiedagen. Dat werknemer per direct is opgestapt, heeft de werkgever aan zijn eigen handelen te danken volgens werknemer. Tijdens een personeelsvergadering werd immers gezegd dat “als werknemers zich niet in de nieuwe werkwijze konden vinden, daar het gat van de deur was”. Werknemer heeft tijdens die vergadering aangegeven dat hij de organisatie wilde verlaten. Hij heeft toen op bevel ook meteen de vrachtwagen leeggehaald en de sleutels teruggegeven. Daardoor had werknemer ook niet de mogelijkheid om nog werkzaamheden te verrichten. De werkgever zou de opzegging door de handeling hebben geaccepteerd. Werknemer is door werkgever niet gewezen op mogelijke consequenties van de opzegging. Indien werkgever werknemer hierover had geïnformeerd, had werknemer zijn dagen ingezet op de opzegtermijn te overbruggen in plaats van gekozen voor uitbetaling van vakantiedagen.

Bij de kantonrechter: oordeel

De kantonrechter heeft aangevoerd dat de werkgever andere woorden had moeten gebruiken als hij niet wilde dat werknemers per direct zouden opstappen. Door meermaals te verwijzen naar ‘het gat van de deur’, hebben werknemers dit opgevat als per direct vertrekken. Daarnaast heeft de werkgever ook de opzegging direct onvoorwaardelijk geaccepteerd, nu de werknemer werd bevolen de vrachtwagen leeg te halen en de sleutels in te leveren. Hierdoor is de intentie gewekt dat sprake was van een opzegging met wederzijds goedvinden. Daarom hoeft de werknemer geen gefixeerde schadevergoeding te betalen.

Werknemer heeft aangevoerd dat hem het volledige loon over juni moet worden betaald. Werkgever heeft aangevoerd dat de administratie niet op orde was, waardoor werknemer te veel loon heeft ontvangen. Werkgever heeft een extern bureau ingeschakeld om een rekensom te maken. Daaruit blijkt dat werknemer in twee jaar tijd ongeveer 8.000 euro te veel aan loon heeft gehad. Werkgever moet bewijzen dat er malversaties hebben plaatsgevonden, maar heeft geen bewijsstukken aangeleverd.

Werkgever moet de vakantiedagen van werknemer uitbetalen. Het gaat wel om een minder aantal dan de werknemer heeft geclaimd. Werkgever moet de proceskosten betalen aangezien hij in het ongelijk is gesteld.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Silver Advocaten

Heeft u een vraag over ontslag of een andere arbeidsrechtelijke vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen