Min-uren moeten onbetaald worden ingehaald

Werknemer werkt als projectleider bij een bouwbedrijf. Op enig moment is hij bij een project gaan inspecteren. Het betreft de inspectie bij het vervangen van oude dakplaten in nieuwe panelen. Het was de eerste dag van het project. Werknemer is het dak opgeklommen en door een losgeschroefde dakplaat gezakt. Werknemer heeft een val van 6 meter naar beneden gemaakt. Werknemer is direct overleden.

Naar aanleiding van het ongeval heeft de Inspectie SZW een onderzoek gestart. Er is een boete opgelegd van 10.800 euro. Werkgever had maatregelen moeten treffen om valgevaar te voorkomen. De verzekeraar had ten tijde van het ongeval de verzekering voor bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering opgeschort. Werkgever had immers de premies niet betaald.

In 2012 is het faillissement van het bedrijf uitgesproken. De weduwe van de werknemer heeft de bestuurder van werkgever aansprakelijk gesteld. De rechtbank heeft deze vordering afgewezen.

Oordeel hof

Werkgever had een veiligheids- en sanctiebeleid. Werkgever was verantwoordelijk voor toezicht op de veiligheid. Dit betekent niet dat de werkgever verder geen maatregelen meer hoeft te treffen. In dit geval is niet gekozen voor vangnetten, maar voor gordels met vanglijnen. Daardoor was het mogelijk dat werknemer zonder aanlijning op het dak ging. Werknemer had andere werknemers moeten waarschuwen en toezicht moeten houden op een veilige werkomgeving. Werknemer was verantwoordelijk voor meerdere projecten en moest ook op meerdere projecten toezicht houden.

Werkgever moest in die omstandigheden extra maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de waarschuwingen en het toezicht ook doel zouden treffen. Werkgever heeft dit nagelaten. Daarom is werkgever aansprakelijk voor de schade. Ook is de bestuurder persoonlijk aansprakelijk, nu de bestuurder heeft nagelaten de premies te voldoen. Hierdoor heeft de weduwe geen vergoeding voor de schade kunnen krijgen.

Kortom: Het hof komt tot het oordeel dat de werkgever aansprakelijk is voor het ongeval van werknemer. Werknemer was wel verantwoordelijk voor de veiligheid, maar het was een gevaarlijke situatie en werknemer had een groot takenpakket. Werkgever had aanvullend toezicht moeten realiseren. Bestuurder is hoofdelijk aansprakelijk voor de premies die niet zijn voldaan.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Silver Advocaten

Heeft u een vraag over de werkgeversaansprakelijkheid of een andere arbeidsrechtelijke vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen