Welk recht is van toepassing op de arbeidsovereenkomst van de piloot met een vliegmaatschappij?

Werknemer is een piloot en is sinds 2013 in dienst bij een vliegmaatschappij (hierna: werkgever). De functie die werknemer als laatst heeft verricht, is de functie van gezagvoerder. In de arbeidsovereenkomst is een keuze gemaakt voor de Turkse rechter en Turks recht (forum keuze). In de arbeidsovereenkomst staat dat Amsterdam als thuisbasis wordt aangewezen.

Werknemer heeft in februari 2020 aangegeven een vlucht naar India wegens persoonlijke omstandigheden niet te willen uitvoeren. Werkgever geeft aan dat hij dit niet zomaar kan rechtvaardigen, aangezien de vlucht gewoon ingepland is. Werknemer heeft toen aangegeven te begrijpen dat er consequenties zouden volgen als hij de vlucht niet zou uitvoeren. In maart heeft werkgever geen salaris aan werknemer betaald. In de maanden mei tot en met oktober heeft werkgever vanwege de coronacrisis niet het volledige loon aan werknemer betaald.

Werknemer heeft verzocht om tot een oplossing te komen met betrekking tot het niet betaalde deel van het salaris. Werkgever heeft toen aangegeven dat het door gecancelde vluchten niet mogelijk was om volledig dienstverband en volledig salaris voor iedereen te kunnen behouden. Werknemer werd wegens tekort aan vluchten tot oktober met onbetaald verlof gestuurd. Werkgever heeft aangegeven geen aanspraak te kunnen maken op overheidssteun, nu het Turks recht was overeengekomen.

Vordering

Werknemer vordert van werkgever dat hij alsnog overgaat tot betaling van het achterstallig loon, inclusief 50% wettelijke verhoging en de wettelijke rente over die bedragen. De werknemer stelt zich op het standpunt dat ook het Nederlandse recht van toepassing is op zijn arbeidsovereenkomst. Werkgever stelt dat er in Turkije belastingen en premies worden betaald en het salaris ook aan de hand van de schalen in Antalya worden vastgesteld. Volgens werknemer is er dan ook een nauwere band met Turkije.

Oordeel

De kantonrechter oordeelt zelf over zijn bevoegdheid. Volgens de rechter is hij bevoegd, aangezien werknemer gewoonlijk vanuit Nederland werkt. De thuisbasis van werknemer is Schiphol (Amsterdam): werknemer meldt zich daar aan en af. Ook staat het vliegtuig dat werknemer moet besturen op Schiphol en worden daar ook onderhoudswerkzaamheden verricht. Daarnaast is volgens de rechter ook het Nederlandse recht van toepassing aangezien Nederland het gewoonlijk werkland is. Volgens de rechter mag een rechtskeuze er niet toe leiden dat werknemer zijn bescherming verliest die hij geniet op grond van Nederlandse bepalingen (van dwingend recht zoals artikel 7:616, 7:628 en 7:625 BW).

De vordering ten aanzien van de loonvordering wordt voor een deel toegewezen. De rechter heeft rekening gehouden met het feit dat het minder werken het gevolg is van de pandemie en dat dit risico voor rekening en risico van werkgever dient te komen. De wettelijke rente wordt toegewezen. Werkgever wordt veroordeeld ook het loon vanaf 1 oktober 2020 te blijven voldoen binnen 10 werkdagen na het einde van de betreffende maand.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Silver Advocaten

Heeft u een vraag over de arbeidsovereenkomst of een andere arbeidsrechtelijke vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen