Wet flexibel werken leidt niet in iedere situatie tot aanpassing werkuren

Waar dient een werkgever rekening mee te houden alvorens hij de arbeidsovereenkomst opzegt op grond van disfunctioneren? De werkgever dient een verbeterplan voor de werknemer aan te bieden, maar wat is de reikwijdte van die verplichte actieve houding?

De Hoge Raad stelt dat werkgever de werknemer serieus en reëel de mogelijkheid tot verbetering moet hebben geboden, voordat van een rechtsgeldig ontslag kan worden gesproken. Welke hulp, ondersteuning en begeleiding in een concreet geval van de werkgever mag worden verwacht, hangt – zoals altijd – af van de omstandigheden van het geval. Hierbij kan volgens de Hoge Raad onder andere worden gedacht aan:

 • De aard, inhoud en het niveau van de functie;
 • Opleiding en ervaring;
 • Aard en mate van ongeschiktheid;
 • Duur van onvoldoende functioneren vanaf het moment dat de werknemer daarvan op de hoogte is gesteld;
 • De duur van het dienstverband;
 • Wat er in het verleden reeds is ondernomen ter verbetering van het functioneren;
 • De mate waarin de werknemer openstaat voor kritiek en zich inzet voor verbetering;
 • En de aard en omvang van het bedrijf van de werkgever.

Naast voornoemde omstandigheden, is vereist dat de werkgever de werknemer in voldoende mate in de gelegenheid heeft gesteld zijn functioneren te verbeteren en dat de ongeschiktheid niet het gevolg is van onvoldoende zorg van de werkgever voor scholing van de werknemer. De Hoge Raad is van mening dat de rechter het verzoek van de werkgever, om de arbeidsovereenkomst te ontbinden, terecht heeft toegewezen.

Uit het voornoemde kan worden afgeleid dat werknemer niet zomaar worden ontslagen op grond van disfunctioneren. Van de werkgever wordt verwacht dat hij zorgvuldig handelt. De werkgever dient concreet aan te kunnen tonen dat er daadwerkelijk sprake is van disfunctioneren en actief te handelen wat betreft het verbeterplan.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Silveradvocaten

Heeft u te maken met een disfunctionerende werknemer en weet u niet wat uw verplichtingen en/of mogelijkheden zijn? U kunt in dat geval geheel vrijblijvend contact opnemen met een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat van Silver Advocaten B.V.

Nesliham_Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

 • Wij laten niet los
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen